Hempolder / Henk van Bruggen

Standpunten

Onze mening over maatschappelijke kwesties

Het beschermen van natuur en landschap is geen eenvoudige opgave, zeker niet in één van de drukste provincies van ons land. De ruimte is schaars en de belangen zijn groot. Dat vraagt om een transparante communicatie en een goede samenwerking teneinde onze missie en ambities te realiseren. Benieuwd naar onze standpunten? Dit vinden we ervan. 

Klimaat

Op 28 juni werd het Klimaatakkoord gepresenteerd, waarmee het kabinet de CO2-uitstoot met 49% wil terugdringen in 2030. Wij zijn groot voorstander van veenvernatting. Dit gaat bodemdaling tegen, zorgt er voor dat koolstof wordt vastgelegd en is beter voor weidevogels.

Lees meer
Zuiderveen / Martijn Struijf
© Martijn Struijf

Vossen en weidevogels

De sterke afname van weidevogels in Nederland is verontrustend. Als natuurbeheerder doen wij er zoveel mogelijk aan om weidevogels te behouden. Te veel vossen is één van de oorzaken en vraagt om ingrijpen.

Lees meer
Vos / Menno Schaefer
© Menno Schaefer

Stikstofproblematiek

De grote uitstoot van stikstofverbindingen zoals ammoniak in Nederland is een maatschappelijk probleem, dat de kwaliteit van onze lucht, (drink)water en bodem ernstig belast. Dit heeft negatieve gevolgen voor de soortenrijkdom in de natuur en onze gezondheid.

Lees meer
sfeerbeeld
© Ronald van Wijk

Kustbescherming

De Noord-Hollandse kust is uniek en verdient bescherming. Veel mensen maken zich net als wij zorgen over de bouwdrift langs de kust. Samen met andere maatschappelijke organisaties spannen we ons in voor betere bescherming: in het Noord-Hollands kustpact.

Lees meer
Noordduinen duinen wandelpad
© Ronald van Wijk

Wegenuitbreiding

Het voortdurend uitbreiden van (rijks)wegen in Noord-Holland is niet langer dé oplossing is voor knelpunten in bereikbaarheid. Wij zien graag duurzame oplossingen voor mobiliteitsproblemen.

Lees meer
 Fort ad St Aagtendijk / Dutchphoto

Bomen en boskap

Bomen zijn belangrijk voor natuur en mensen. Bosbeheer en boskap is steeds vaker in het nieuws. In 13 van onze natuurgebieden zijn kenmerkende bosjes of bos waar wij voor zorgen.

Lees meer
Leyduin / Ronald van Wijk

Duurzame Energie

We zijn voorstander van het opwekken van duurzame energie en steunen de Regionale Energie Transitie (RES) om aan de afspraken van Parijs te voldoen en de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen te maken.

Meer lezen
Windmolen / M. Schaefer
© Menno Schaefer

Exotenbestrijding

Door toedoen van de mens komen er steeds meer nieuwe planten en dieren in Nederland terecht. Van de meeste hebben we totaal geen last. Maar een aantal vormen juist wel een grote bedreiging voor de natuur. 

Lees meer
Bereklauw / Joke Huijser Spekken
Magazine nr. 3 - 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven