Onze missie en ambities

Artist impression zandpolders
© Peter Veldt

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

Via  7 ambities werken we de komende jaren aan de missie om Noord-Holland samen met anderen mooier te maken. Zij vormen de basis voor het Meerjarenvisie LNH 2017 - 2021 waar alle medewerkers bij Landschap Noord-Holland samen met vele anderen dagelijks hard voor werken om deze te realiseren.

1. Oppervlakte natuur vergroten

We beheren 96 gebieden van in totaal ruim 4.500 hectaren. Daar zorgen we goed voor, met ziel en zakelijkheid en met de blik op de toekomst. En dat is nodig, want de biodiversiteit staat  en de weerbaarheid van de natuur binnen en buiten onze terreinen zwaar onder druk. We monitoren voortdurend onze gebieden en passen de inrichting en beheer aan als dat de natuur ten goede komt. We verbinden natuurgebieden, zodat we op een slimme manier leefgebieden van dieren en planten vergroten. En waar mogelijk kopen we gronden aan die we omvormen tot natuurgebieden. Natuurnetwerk Nederland is daarbij onze belangrijkste leidraad. Ons doel 250 hectare extra natuur (eigendom) vóór 2022.

Kooyhoekschor Balgzand
© Ronald van Wijk

2. Groei van de biodiversiteit

Denkend aan Noord-Holland komen beelden van polders met koeien naar boven. Die landbouw zorgde begin vorige eeuw nog voor verrijking van de natuur. Maar door industrialisatie van de landbouw, bedrijvigheid, verstedelijking en nieuwe infrastructuren is die natuur inmiddels drastisch verschraald. Wij zetten ons maximaal in om deze trend te keren. Door onze 96 terreinen zo te beschermen dat planten- en diersoorten weer kunnen floreren. Maar ook helpen we gemeenten, provincie, natuurorganisaties, boeren en particulieren om hun terreinen natuurvriendelijk te beheren. Onze experts doen dat op basis van gedegen onderzoek, uitgebreide kennis, ervaring en in samenwerking met onze partners en vele vrijwilligers.

in de grijze duinen bij Den Helder is deze zeldzame vogelsoort nog  te vinden
© Menno Schaefer

3. Kwaliteit openbaar groen vergroten

Binnen de stadsranden kom je volop planten en dieren tegen. Van groene stadsparken tot bloemige natuurstroken, allemaal dragen ze bij aan de biodiversiteit van de stadsomgeving. De mens vaart er wel bij: groen ontstrest, nodigt uit tot buiten bewegen en creëert natuurlijke ontmoetingsplaatsen. Maar natuur in de stad biedt veel meer. Groen werkt als een waterbuffer bij extreme regenval en zorgt ’s zomers voor de broodnodige verkoeling in de stenen stadsomgeving.  Via Natuurlijke Zaken helpen wij gemeenten met advies en kennis om natuur strategisch en duurzaam in te zetten. We doen dat samen met vrijwilligers en lokale initiatieven.

Groenbeheer gemeenten ecologisch orchideeen
© Rene Pannekeet

4. Landschap klimaatbestendig maken

Windmolens, dijkversterkingen en veenweidegebieden hebben direct te maken met klimaatverandering. De versterkte dijken moeten ons beschermen tegen de zeespiegelstijging en  windmolens bouwen we om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Maar in de polders komt jaarlijks een hoeveelheid CO2 vrij die vergelijkbaar is met de uitstoot van maar liefst 2 miljoen auto’s! De natuur kan enorm helpen om het landschap klimaatbestendig te maken. Met slimme inrichting van waterbuffers, vergroening van infrastructuur, stad en een gezond waterpeil in onze polders. Wij adviseren en helpen overheden, bedrijven en waterschappen om datzelfde te doen. Het Innovatie Programma Veen in Laag Holland is een mooi voorbeeld.

In de veengebieden volgt de bodem het waterpeil
© Katinka Krijgsman

5. Erfgoed in topconditie brengen

Noord-Holland kent een indrukwekkende rijkdom aan cultuurhistorisch erfgoed. Zo staan de Beemster en de Stelling van Amsterdam op de UNESCO Wereld erfgoedlijst. Dit erfgoed is onlosmakelijk verbonden met het Noord-Hollandse landschap, de geschiedenis en onze identiteit. We zetten ons in voor historisch erfgoed door herstel van eigen buitenplaatsen, liniedijken en forten en via advies aan derden. De streekidentiteit en het behoud van natuur staan voorop. We werken aan nieuwe manieren van exploitatie, die midden in de maatschappij staan. Zo werken we op buitenplaats Leyduin met een horecaondernemer. Op die manier houden we het erfgoed ecologisch én economisch gezond.

Het Huis op Buitenplaats Leyduin
© Dutchphoto

6. Met mensen werken in het groen

Het Noord-Hollandse landschap is grotendeels door mensenhanden gemaakt. De toekomst van deze gebieden is dan ook onlosmakelijk verbonden met de inzet en aandacht die wij hier allemaal aan willen geven. Gelukkig zetten al 14.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in voor landschap en natuur in onze provincie: de ambassadeurs van hun streek. En dat moeten er 16.000 worden in 2020. Wij ondersteunen die vrijwilligers met kennis, materialen en een uitgebreid netwerk. In onze eigen gebieden, maar vooral ook daarbuiten. Het uiteindelijke doel is om die vele enthousiaste vrijwilligers de kennis en mogelijkheden te bieden om zelfstandig aan natuurbehoud bij te kunnen dragen.

 

Werken in het groen geeft voldoening en is ontspannend

7. Een natuurervaring binnen 15 km

Gezonde, rijke natuurgebieden zijn van belang voor planten en dieren en mensen. Juist in ons drukke bestaan biedt een groene omgeving de rust, inspiratie en ruimte voor de fysieke beweging die we nodig hebben. Daarom willen we mensen op zo veel mogelijk plekken de gelegenheid bieden om kennis te maken met de natuur en zich er verbonden mee te voelen. Dat doen we door de wensen van Noord-Hollanders in kaart te brengen, én met oog voor de belangen van de natuur. Samen met onze partnerorganisaties bundelen wij het complete aanbod aan natuurgebieden en unieke landschappen in een toegankelijke ‘menukaart’, te beginnen bij Amsterdam. Samen zorgen we voor een Noord-Hollandse landschap waar mens én natuur van profiteert.

Recreatie in de |Eilandspolder
© Menno Schaefer
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?