Onze missie en ambities

Artist impression zandpolders
© Peter Veldt

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

Zorg voor natuur, biodiversiteit én cultureel erfgoed is een kwestie van lange adem en een focus. Daarom stellen we iedere vier jaar ons vizier scherp om onze koers scherp te houden. Ons Meerjarenplan 2022-2026 schetst in 5 ambities onze route om Noord-Holland samen met anderen mooier te maken! 

1. Oppervlakte natuur vergroten

Klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit, te hoge stikstofuitstoot, woningbouwopgave, energietransitie… Het zijn stuk voor stuk ecologische en maatschappelijke uitdagingen die een grote druk op het landschap leggen. Dat vraagt om een scherpe blik op landgebruik en bescherming van de natuur. Daarom richten we ons onverminderd op verstevigen, uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Binnen Natuurnetwerk Nederland, maar ook daarbuiten als dat de natuur ten goede komt. We willen minimaal 100 hectare nieuwe natuur realiseren, maar liever nog de 250 hectare die we in het vizier hebben. 

Zandpolder 1
© Ronald van Wijk

2. Behoud en groei van biodiversiteit

Het Noord-Hollandse landschap is enorm gevarieerd: van Wadden tot polderland en van duinen tot IJsselmeer. Een prachtig uitgangspunt voor een rijkdom aan planten- en diersoorten. Maar helaas holt de biodiversiteit nog steeds achteruit. Dat komt door vervuiling van water en bodem, uitstoot van stikstof, verstedelijking, industrie en infrastructuur. Wij ontwikkelen daarom een ambitieus biodiversiteitsprogramma om de soortenrijkdom in onze eigen gebieden te vergroten en daarbuiten bij te dragen aan uitbreiding van vergroening van de openbare ruimte. En natuurlijk zorgen we ervoor dat natuur en biodiversiteit bij overheden en bedrijven op de agenda blijft staan!

Scholekster
© Wil Doorn-Meijne

3. Landschap klimaatbestendig maken

Het klimaat verandert, dat staat vast. We moeten ons in Nederland deltaland voorbereiden op hoge waterstanden en extreme droogte en alle zeilen bijzetten om de temperatuurstijging te beperken. De natuur is daarbij onze bondgenoot. Wist je bijvoorbeeld dat het ‘vernatten’ van veengebieden een van de meest effectieve manieren is om CO2 op te slaan? Daarom richten wij ons de komende jaren op onderzoek en kennisdeling rond veenontwikkeling. En we kijken bij de energietransitie kritisch mee met de ontwikkeling van zonneparken; landschaps- en natuurinclusief zijn daarbij wat ons betreft key. En natuurlijk gaan we onverminderd verder met onze eigen organisatie verduurzamen. 

Zuiderveen / Martijn Struijf
© Martijn Struijf

4. Cultuurhistorisch erfgoed toekomstbestendig maken

Landschap, dat is natuur én cultuur! En juist in Noord-Holland zijn cultuurlandschappen onlosmakelijk verbonden met landschap, geschiedenis en identiteit. Daarom zorgen wij als terreinbeheerder goed voor ons cultuurhistorisch erfgoed. Binnen onze terreinen door gebouwen en erfgoed te verduurzamen en voor de toekomst financieel gezond te maken. Buiten onze gebieden volgen we kritisch de bouw- en infrastructurele plannen die het cultuurhistorisch erfgoed kunnen schaden. En we adviseren in inspireren overheden en burgers om het waardevolle culturele erfgoed – waaronder de Stelling van Amsterdam als UNESCO-Werelderfgoed! – te (her)waarderen.

Fort Krommeniedijk
© Ronald van Wijk

5. Mensen betrekken bij natuur en landschap

Natuur beschermen, beheren en waarderen, dat doen we samen! Met overheden, bedrijven, maar vooral ook met duizenden vrijwilligers, donateurs en natuurliefhebbers. De afgelopen jaren is de belangstelling en waardering voor de groene leefomgeving gegroeid; het is nu aan ons om die belangstelling om te zetten in betrokkenheid. Dat doen we onder meer door vrijwilligers binnen en buiten onze organisatie goed te faciliteren en te verbinden, en hun werk optimaal aan te sluiten op onze doelen. Samen met vele duizenden natuurliefhebbers vergroten we de positieve impact op de natuur.

Groene Strand / Floris Scheplitz
© Floris Scheplitz
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.