Amsterdam Wetlands: 12.000 hectare topnatuur

Project
Luchtfoto Ilperveld
© Jan Tuijp

Nederland Waterland

Het best bewaarde geheim van Amsterdam? Het indrukwekkende polder- en moerasland ten noorden van de stad: Laag Holland. Een bijzonder gebied met historische dorpjes, spannende sloten en meren, en natuurparels met veel water- en weidevogels. Dé plek om het drukke stadsleven te ontvluchten en te ontspannen, te genieten en frisse lucht op te doen. Met bijzondere biodiversiteit en volop recreatiemogelijkheden voor bewoners en bezoekers uit de stad. 

12.000 ha natuur als groene achtertuin van Amsterdam

Het deltagebied van Laag-Holland is een gebied van internationale allure. Het kent maar liefst 12.000 hectare natuurgebied. De gebieden liggen versnipperd en zijn in handen van verschillende terreinbeheerders. Op ons initiatief is samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland een toekomstschets en aanpak voor het gebied ontwikkeld. Met als doel: de ontwikkeling van één groot aaneengesloten natuurgebied. Goed afgestemd water- en natuurbeheer en slimme recreatiemogelijkheden, naar draagkracht van het gebied, maken straks van Amsterdam Wetlands de groene achtertuin van steden als Amsterdam, Zaandam en Alkmaar. Actuele klimaatmaatregelen en de productie van gezonde voeding worden hieraan gekoppeld. 

De vier belangrijkste ingrediënten die deel uitmaken van onze toekomstschets voor Amsterdam Wetlands:

  1. Realiseren van een groot aaneengesloten robuust natuurgebied.
  2. Natuurgebieden bereikbaar en beleefbaar (veelkleurig landschap) maken, op de plekken waar dat kan. 
  3. Behoud gezoend veenlandschap met streekidentiteit en terugdringen bodemdaling en CO2 uitstoot.
  4. Goede zorg voor unieke leefgebieden en het stoppen van de verschraling van biodiversiteit.

Actief natuurherstel is de basis : topnatuur met ruimte voor otter, purperreiger en zeearend. Gebieden worden ingericht naar draagvlak en natuurbeheer heeft altijd de hoogste prioriteit. Als natuurorganisaties is het onze verantwoordelijkheid om dat te bewaken. Mensen kunnen overal komen via mooie routes, zonder dat  het gebied ‘overstroomt’ met mensen. Samen met agrariërs gaan we invulling geven aan het verbouwen van kwaliteitsvoedsel en het bergen van overtollig water.

Lezingen

Tijdens een lezing op de algemene ledenvergadering van Natuurmonumenten op 14 november a.s. in Amsterdam verzorgt de bedenker van dit opmerkelijke plan, Saline Verhoeven van Landschap Noord-Holland, een lezing. Beschermers van Landschap Noord-Holland zijn ook van harte welkom om hierbij te zijn. Locatie is Jungle Amsterdam en aanmelden is nodig. Meer informatie.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Ilperveld vanuit de lucht
© Niels Hogeweg
Luchtfoto Ilperveld

Saline Verhoeven

Functie

Projectleider

Saline Verhoeven houdt zich als landschapsarchitect bezig met gebiedsontwikkeling, gebiedsprocessen- en strategieën, maar ook ontwerpend onderzoek en water vraagstukken.

Neem contact op
Saline Verhoeven
Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven