Weidegebieden in Noord-Holland

Hempolder
© Ronald van Wijk

Weidereservaten met kruidenrijke graslanden en broedende weidevogels

Wie denkt aan Noord-Holland, komt al snel uit op een beeld van uitgestrekte weilanden met molens, kleine dorpjes en koeien in de wei. Dit oer-Hollandse landschap was al in de 17e eeuw decor voor schilders en is vandaag de dag nog steeds te beleven. Maar niet overal meer. Want ook al bestaat het overgrote deel van de provincie uit agrarisch landschap, door schaalvergroting en intensivering zijn op veel plaatsen de natuurlijke weilanden van vroeger inmiddels verloren gegaan. Maar gelukkig niet overal. 

Midden in het boerenland liggen onze weidereservaten. Hier floreert de natuur. In de lente zijn deze weilanden op hun mooist. De velden staan vol met bloemen. Tussen het gras houden de jonge weidevogels zich schuil en overal krioelt het van het leven. Dit is de tijd om erop uit te gaan. Op de fiets bijvoorbeeld. We hebben een aantal prachtige fietsroutes voor je klaar staan. Je kunt ook mee op excursie. Onze gidsen helpen bij het bekijken van de weidevogels en kunnen haarfijn vertellen welke soorten er allemaal te zien zijn. 

 Onze weidereservaten in Noord-Holland 

Rondehoep

Vlakbij het drukke Amsterdam ligt het grootste onbebouwde stuk weidegebied van Nederland. Hier kun je heerlijk fietsen over de rivierdijken en genieten van het open landschap. In het midden ligt ons vogelreservaat waar elk jaar vele grutto's hun jongen groot brengen.

Bekijk gebied
De Ronde Hoep
© Dutchphoto

Westfriese reservaten

Wie in het Westfriese boerenland weidevogels wilt zien, reist af naar De Gouw. Hier ligt een verzameling natuurreservaten met opvallende dichtheden vogels. Het oude landschap van zeeklei is in deze gebieden nog springlevend.

Bekijk gebied
Lage Hoek
© Koos Leek

Planten en dieren van het boerenland

In februari, na een lange winter, komt de natuur in de weilanden tot leven. Het seizoen begint gelijk explosief, als de hazen achter elkaar aan rennen en er rake klappen worden uitgedeeld. Een maand later arriveren de eerste weidevogels uit het warme zuiden. De bekendste is de grutto. In 2016 uitgeroepen tot onze nationale vogel. Meer dan 75% van alle grutto's wereldwijd broedt in de Nederlandse weilanden. Zij krijgen gezelschap van kieviten, tureluurs, scholeksters, veldleeureiken en nog veel meer soorten. Er is voor iedereen plek. En samen verdedigen ze hun kroost tegen naderende roofvogels.

Later in de lente staan de velden vol met bloemen. De kleuren van de duizenden ratelaars, koekoeksbloemen en zuring zijn overweldigend. Ook langs de waterkant van de sloten groeien planten. De prachtige zwanenbloem zwiept heen en weer, dansend op de wind. Beneden, in het heldere water, stikt het van het leven. De kleine waterdiertjes, amfibieën en vissen trekken allerlei vogels aan. De bekendste is de blauwe reiger. Steeds vaker krijgt deze sierlijke vogel gezelschap van de grote zilverreiger. Ook de lepelaar laat zich af en toe zien in de slootjes, waar hij zigzaggend het water afzoekt naar stekelbaarsjes.

Help mee weidevogels te beschermen

Ben je ook een liefhebber van weidevogels? Met een kleine bijdrage help je ons om die prachtige vogels in Noord-Holland te beschermen voor de toekomst. Word Beschermer en binnen enkele dagen ontvang je het welkomstpakket met natuurpas, wandelgids én magazine.

Je bent al Beschermer vanaf € 2,75 per maand

Doe mee

Wat we doen met jouw bijdrage

We helpen weidevogels succesvol te broeden. Met jouw bijdrage worden vrijwilligers opgeleid, vossenrasters geplaatst en weilanden nat gehouden.
Grutto
© Menno Schaefer

Wat wij doen voor natuur op het boerenland

Het gaat niet goed met de natuur in de Noord-Hollandse weilanden. In de strakke percelen van de intensieve landbouw is nog maar weinig plek voor planten en dieren. Des te belangrijker is het dat wij als natuurorganisatie onze weidereservaten in topconditie houden. Zodat zoveel mogelijk vogels, insecten en veldbloemen zich daar thuis voelen. Het allerbelangrijkst zijn de weidevogels. Onze boswachters en vrijwilligers zetten alles op alles om hun broedseizoen succesvol te laten verlopen. Door bijvoorbeeld de waterstand hoog te houden, zodat er meer insecten voor de pullen zijn. Of laat in het seizoen te maaien, pas als de jonge weidevogels kunnen vliegen. En we plaatsen elektrische rasters om roofdieren als de vos buiten een gebied te houden. Waar mogelijk proberen we nieuwe kansen te benutten. Door bijvoorbeeld grond te kopen en onze reservaten uit te breiden. Of door goed samen te werken met onze buren, zoals boeren en particuliere terreineigenaren. Samengevat zijn de belangrijkste thema's:

  • Optimaal beheer en uitbreiding van de weidevogelreservaten via aankoop en samenwerking
  • Behoud van open landschap en streekidentiteit door o.a. oude landschapselementen te koesteren
  • Goede zorg voor de unieke botanische habitats via verschraling en verbetering van de waterkwaliteit
  • Bevorderen van natuurrecreatie door nieuwe uitkijkpunten en themaroutes te ontwikkelen

Kievitonderzoek

Natte greppels vergroten het broedsucces van kieviten  

Het gaat slecht met de Nederlandse kieviten. Dit was voor ons aanleiding om een 2-jarig onderzoek te starten naar maatregelen die de kievit kunnen helpen. Mede dankzij de steun van duizenden donateurs konden in 2016 en 2017 onderzoekers en vrijwilligers aan de slag. In het veld werden twee maatregelen getest: randenbeheer en greppel plas-dras. Waarbij vooral de laatste maatregel veel succes boekte!

Download eindrapport (pdf)
Kievit in water
© WGM Doorn-Meyne

Hoe kan jij helpen?

Word je ook warm van de Noord-Hollandse weidegebieden? En wil je helpen om die natuur op het boerenland te beschermen voor de toekomst? Dat kan op allerlei manieren, afhankelijk van wat je aanspreekt en wat er het beste bij je past. Voor mensen die graag de handen uit de mouwen steken, is het mogelijk om weidevogelvrijwilliger te worden. Er zijn tal van werkzaamheden waarbij we hulp kunnen gebruiken, zoals het markeren van nesten in het veld, de monitoring van vogels tijdens het broedseizoen, invoeren van waarnemingen of het overleg met boeren en andere natuurorganisaties. Je kunt ons uiteraard ook helpen met een financiële bijdrage. Door bijvoorbeeld donateur te worden, een periodieke schenking af te sluiten of een vrije gift te geven. Of wat dacht je van een inzamelingsactie tijdens je verjaardag of jubileum? Dat zorgt vaak voor leuke reacties en kan een verrassend hoge donatie opleveren. Hoe je ons ook helpt om de weidenatuur te beschermen, elke bijdrage is van harte welkom!

Bekijk alle mogelijkheden

Boswachter Chris Rost
© Marleen Addema
Boswachter Chris Rost, Team Weidevogelgebieden: 'Vrijwilligers zijn voor ons werk van levensbelang. Mede dankzij hun enthousiaste inzet kunnen we onze natuurgebieden in topconditie houden.'
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.