Rondehoep

Weilanden
  • Activiteitscategorie
    Fietsen
  • Activiteitscategorie
    Vogels kijken
Rondehoep / Lex van Groningen Buiten-Beeld
© Lex van Groningen/Buiten-Beeld
Weilanden

Grote groene polder vlakbij Amsterdam

De Rondehoep is een geliefd fietsgebied. Vanaf de kronkeldijkjes rondom heb je een weids uitzicht op de weidse open polder. In 1996 zijn we begonnen hier stukken weiland te verwerven in het centrum. In totaal hebben we hier nu 160 hectare. Belangrijk is dat dit reservaat een eigen waterpeil heeft zodat we het lekker nat kunnen houden. De grasgroei komt hierdoor later op gang. 's Winters trekt dit allerlei watervogels, ganzen, kieviten en goudplevieren bijvoorbeeld. In het voorjaar is dit de plek waar veel jonge weidevogels opgroeien. Er is in de polder een vruchtbare interactie tussen het reservaat en de rest van de polder waar regulier geboerd wordt. We werken nauw samen met de Agrarische Natuurvereniging De Amstel. 

Uniek slotenpatroon

De slootjes vertonen een merkwaardig patroon. Toen de middeleeuwers dit veengebied gingen ontwateren, begonnen ze slootjes te graven vanaf de rivieroevers om zo het water af te kunnen voeren. Uiteindelijk kwamen ze met hun gegraaf elkaar in het midden tegen. Met als resultaat een sterpatroon. Dat ontwateren had wel tot gevolg dat het land inklonk en op den duur lager kwam te liggen dan de rivieren. Het water moest toen via weteringen met molens opgepompt worden naar de rivieren. Het zal duidelijk zijn dat de Rondehoep altijd een sappig weidegebied is gebleven, ideaal dus voor weidevogels.

Weidevogelbeheer succesvol

Het weidevogelbeheer in de Rondehoep werkt. Hier is geen sprake van achteruitgang. De aantallen vogels in de hele polder zijn nog steeds op hetzelfde peil als vijfentwintig jaar geleden met wel 225 paar grutto's. En wat misschien nog mooier is, wel 60 paar veldleeuweriken. Verder broeden er volop tureluurs, slobeenden, kuifeenden, krakeenden, wilde eenden en graspiepers. En dat allemaal onder de rook van Amsterdam.

Tureluur / Menno Schaefer

Bezoekersinformatie

Weidevogelfonds

Help de Noord-Hollandse weidevogels groot te worden

Het gaat niet goed met de weidevogels in Noord-Holland. Wil je iets extra’s doen voor grutto’s, kieviten en tureluurs? Geef dan aan het weidevogelfonds. Vanuit het fonds financieren we maatregelen om het broedsucces te verbeteren. We beschermen weidevogels tegen roofdieren en zorgen voor voldoende voedsel. En dat werkt!

Doe een gift
Jonge grutto - Weidevogelfonds
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven