Groene achtertuin voor overvolle steden

Overhandiging Perspectief Amsterdam Wetlands
© Dutchphoto

Samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland) gaan aan de slag met een concreet toekomstperspectief voor een prachtig polder- en moerasgebied tussen Alkmaar en Amsterdam: Amsterdam Wetlands. Een perspectief waarbij het gebied in 2050 de achtertuin van overvolle steden vormt en bestaat uit 12.000 hectare topnatuur. Met bijzondere biodiversiteit en volop recreatiemogelijkheden voor bewoners en bezoekers uit de stad. Actuele klimaatmaatregelen en de productie van gezonde voeding worden hieraan gekoppeld. Gedeputeerde van provincie Noord-Holland Adnan Tekin en burgemeester Kroon van gemeente Waterland namen het perspectief in ontvangst.

Perspectief Amsterdam Wetlands

De natuurorganisaties komen met een actiegericht toekomstperspectief op het groene gebied met polders en veenweiden in Laag-Holland, ook in relatie tot de groeiende verstedelijking. Te beginnen met het stoppen van de peilverlagingen in de veenweidegebieden die dreigen te verdwijnen. Concrete initiatieven zijn er al. Zo ging Landschap Noord-Holland aan de slag in het Ilperveld met onderzoek naar veenherstel. En is het Innovatie Programma Veen, een programma voor reductie van bodemdaling met 90%, in volle gang. Het perspectief Amsterdam Wetlands geeft een concreet en slim beeld van hoe organisaties samen gaan werken aan de ontwikkeling van top-natuur en recreatie, de implementatie van klimaatmaatregelen en de samenwerking met de landbouw.  

Ontwikkeling topnatuur

De nu nog versnipperde natuurgebieden moeten in 2050 omgetoverd zijn tot één groot gebied van 12.000 hectare topnatuur met ruimte voor otter, purperreiger en zeearend. Een afgestemd water- en natuurbeheer met slimme recreatiemogelijkheden maken van Amsterdam Wetlands de groene achtertuin van Laag-Holland. Dit maakt Amsterdam Wetlands een mooie tegenhanger voor de investeringen in de bouw van duizenden nieuwe woningen in de steden. 

Klimaatmaatregelen

In het perspectief wordt natuurherstel onder andere gekoppeld aan klimaatadaptatie. Eén van de klimaatregelen is  veenbehoud. Hierin geven landbouw en natuur gezamenlijk invulling aan een kwalitatief hoogwaardig en bio divers landschap, en leveren zij een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Waterbuffers worden gecreëerd voor opslag van water, bruikbaar in perioden van grote droogte.  

Een bijzonder gebied

Amsterdam Wetlands wordt een bijzonder gebied met historische dorpjes, spannende sloten en meren en natuurparels met veel water- en weidevogels. Dé plek om het drukke stadsleven te ontvluchten en wandelend, kanoënd, fietsend of roller bladend inspiratie en frisse lucht op te doen. Of om als toerist Nederland waterland te leren kennen.  

Quote’s bestuurders:

Adnan Tekin – gedeputeerde provincie Noord-Holland: Dit plan is een pleidooi om in gesprek met de landbouw. Zonder de landbouw lukt het niet om tot concrete invulling te komen.

Luzette Kroon – burgemeester gemeente Waterland: dit plan moet veel bestuurlijk draagvlak krijgen vanuit klimaatdoelstellingen, dit is hét moment om een itegraal toekomstbeeld te ontwikkelen en met elkaar aan de slag te gaan om doelen te realiseren.

 

Roelf Hovinga
© Cees de Jonge

Ontvang tips van de boswachter

Onze boswachters kennen de mooiste plekjes. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand tips en routes om de Noord-Hollandse natuur te ontdekken.

Naar boven
Weekendje in de natuur

Maak kans op een weekendje in de natuur

Wil jij er even lekker tussen uit? Maak kans op een weekendje weg in de Nederlandse natuur.