Verbinden van 12.000 ha natuur wordt werkelijkheid

Amsterdam Wetlands
© Jan Tuijp
Datum
di. 28 januari 2020

Belangrijke mijlpaal voor ambitieus natuurplan

Deze week werd bekend dat gedeputeerde ­Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling) 4 miljoen euro uittrekt voor de Amsterdam Wetlands. Minister Carola Schouten (Natuur) doet daar een vergelijkbaar bedrag bovenop. Landschap Noord-Holland staat aan de wieg van dit ambitieuze natuurplan. Een plan dat ook andere doelen dient. 

Robuuste topnatuur

We zijn ontzettend blij met deze impuls voor Amsterdam Wetlands. Dit gebied, Laag Holland, is een icoon van het oer-Hollandse landelijk gebied dat midden tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Alkmaar ligt. Projectleider Saline Verhoeven: “Het gaat om 12.000 hectare natuurgebied die nu nog erg versnipperd liggen en in handen zijn van verschillende terreinbeheerders.  We gaan hier aan de slag om robuuste topnatuur te realiseren met meer biodiversiteit. We gaan water- en natuurbeheer op elkaar afstemmen. Bovendien kunnen we CO2 opslaan en tegelijkertijd de bodemdaling tot staan brengen.”

Kansen voor recreatie

Door en slimme recreatiemogelijkheden kunnen straks ook meer mensen van het gebied genieten. Amsterdam en Zaanstad groeien snel en daarmee groeit ook de behoefte aan recreatie. Voor de Amsterdam Wetlands is al hardop gedacht aan kanotochten die aansluiten op fietsroutes of bushaltes, ‘melkschuitroutes’ en ‘treinpanorama’s’.

Rol agrariërs

Er komt ontzettend veel op boeren af, maar ook in de landbouw wordt het belang gezien van bio­diversiteit en het voorkomen van bodemdaling. Deze discussie is echt niet makkelijk, maar over tachtig procent zijn we het eens,” zo zegt Verhoeven. Er zijn plekken waar melkvee­bedrijven niet verenigbaar zijn met natuur, maar in gebieden als de Beemster en de Schermer er meer ruimte voor melkveehouderijen. Boerenorganisatie LTO en de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken zijn daarom nauw betrokken.

Veenaangroei

Op sommige plekken krijgt het veen ruim baan. In het Ilperveld, net buiten Amsterdam-Noord, zie je al een lichter rundvee­ ras, de angus, dat niet wegzakt in het veen en minder aangewezen is op klimaatonvriendelijk krachtvoer. De waterstand wordt vrij hoog gehouden in het Ilperveld en er komen experimenten om veen te laten aangroeien, iets wat in een laboratoriumsetting al een succes is gebleken.

Innovatie Programma Veen

De naam Amsterdam Wetlands

Saline Verhoeven: “Sommige mensen vallen over de naam en vragen zich af of het Nederlands niet goed genoeg is. De reden is dat op wereldschaal wetlands heel belangrijke gebieden zijn om de biodiversiteit in stand te houden. Maar in het Nederlands hebben we daar geen goede term voor. En als je een grootse visie wilt uitdragen, dan helpt een aansprekende, tot de verbeelding sprekende naam. Wij spreken het uit als Amsterdam (op zijn Nederlands) Wetlands (op zijn Engels). Maar helemaal op zijn Nederlands mag ook.”

Nederland rijk aan wetlands

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven