Waddenzee van wereldbelang

Waddenzee / Pixabay
© Pixabay

Voor vele soorten vogels 

De Waddenzee is een prachtig gebied waar miljoenen vogels tijdens hun trektocht op kunnen vetten, zodat ze hun broed- en overwinteringsgebieden kunnen halen. Waar scholletjes hun eerste jaar doorbrengen voordat ze richting Noordzee trekken. En waar mensen wonen en werken en elk jaar tienduizenden mensen vakantie houden of een dagje uitwaaien. Onze Waddenzee is het grootste intergetijdegebied ter wereld, en om deze reden aangewezen als Werelderfgoed. Nergens anders komen zo veel droogvallende wadplaten voor, welke leefgebied zijn voor schelpdierbanken en zeegrasvelden. 

Bescherming van de Waddenzee blijft nodig 

Nog maar vijftig jaar geleden waren er plannen om de Waddenzee in te polderen. Mede door de inspanning van de natuurorganisaties zijn er sindsdien maatregelen genomen om bijvoorbeeld de visserij te verminderen, waardoor veel natuur is hersteld.  Zo zijn er weer veel mosselbanken aanwezig, en is zeegras teruggekeerd.  

Helaas staat het gebied nog steeds onder grote druk vanwege het vele intensieve gebruik: baggeren, varen, vissen, recreëren, lozing van afvalwater, leggen van elektriciteitskabels, militaire oefeningen, gaswinning, schelpenwinning, zoutwinning en ga zo maar door. Daar komt de bij wereldwijde klimaatverandering en de stijgende zeespiegel, die het bijzondere wad ecosysteem bedreigen.  

Samen met andere organisaties voelt Landschap Noord-Holland zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Wij beschermen het Balgzand, het voedselrijke wad ten oosten van Den Helder dat duizenden vogels aan trekt. 

Standpunt  

De overheid heeft een internationale verantwoordelijkheid om het Waddengebied als Natura 2000 gebied en Werelderfgoed te beschermen. Wij dringen er via het samenwerkingsverband Coalitie Wadden Natuurlijk bij het Rijk op aan dat de Waddenzee de duurzame bescherming en ontwikkeling als natuurgebied krijgt die het meer dan verdiend, met behoud en versterking van het unieke open landschap. 

Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging, Stichting WAD en Sportvisserij Nederland. Samen nemen we maatregelen om kwetsbare wadvogelpopulaties sterker te maken. 

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.