Bomen en boskap

Leyduin / Ronald van Wijk

Bomen zijn belangrijk

Bomen zijn belangrijk voor natuur en mensen. Ze produceren zuurstof, slaan CO2 op en filteren fijnstof. Ze bieden een onderkomen aan tal van insecten, vogels, schimmels en andere organismen. Bomen geven schaduw en bieden verkoeling op warme dagen. En bomen zijn beeldbepalend in het landschap en in de bebouwde kom. Bosbeheer en boskap is steeds vaker in het nieuws, vanwege de verontwaardiging die het oproept bij sommige mensen.

Hoe is de situatie bij ons?

Hoe is de situatie bij Landschap Noord-Holland? Wanneer kappen wij bomen?  84 Gebieden hebben een open landschap, waar weinig of geen bomen staan. Daar is geen sprake van boskap of bosbeheer. 13 Gebieden kenmerken zich wel door de aanwezigheid van bosjes of bos. Om deze gebieden goed te beheren zagen wij incidenteel bomen, zodat mensen veilig kunnen recreëren, ter bescherming van weidevogels of om cultuurhistorische reden.

Bomenkap gebeurt soms langs paden als een boom ziek is en dreigt om te vallen. Maar ook om cultuurhistorische redenen is het soms nodig een boom te verwijderen. Bijvoorbeeld voor het in stand houden van een laan. Eikenhakhoutbeheer is een cultuurhistorisch beheer dat tegelijkertijd grote waarde heeft voor de natuur. Zo zorgen we ervoor dat in een deel van het Bennebroekbos het originele eikenhakhout floreert. Daar is sprake van laag eikenbos, waar de stammetjes om de drie jaar laag bij de grond afgezaagd worden, zoals dat vroeger ook gebeurde. Het is daardoor bijzonder aantrekkelijk voor vlinders en struweelvogels, zoals de nachtegaal en de fitis.

In veenweidegebieden en de Helderse duinen voorkomen we dat er bos opkomt. Daarom verwijderen we opschietende zaailingen en jonge boompjes om het typische open landschap open te houden. Dit doen we omdat elk leefgebied kenmerkende soorten kent, zoals het ruw vergeet mij nietje, buntgras in de grijze duinen en rietorchis, grote veenbes en natuurlijk de weidevogels als grutto en kievit in veenweidelandschappen. In weidevogelgebieden is het heel soms nodig om een doorgeschoten bosje te kappen, zodat roofvogels dat niet meer gebruiken als uitvalsbasis om kuikens of volwassen vogels te bejagen.

Ook invasieve exoten bestrijden we zoveel als mogelijk. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld struiken en bomen als rimpelroos, amerikaanse vogelkers en esdoorn.

Advies en beheer voor andere partijen

Soms adviseren we anderen over natuur- en cultuurhistorisch beheer of voeren we beheer uit in opdracht van andere partijen. Het beheer van bomen en bossen hoort daar ook bij. We adviseren soms bomen aan te planten in een gebied omdat het positief is voor de natuur. Zoals lijnbeplanting van bomen in een streek waar dat kenmerkend is en waar vleermuizen er baat bij hebben. En soms adviseren we om bos te kappen als andere kwetsbare natuur daardoor floreert. Zoals een vergeten bosje midden in een weidevogelgebied. Het bosje verdwijnt, maar de biodiversiteit van de omgeving schiet omhoog.

Weloverwogen besluit

Al met al is bosbeheer een zaak van het nemen van een weloverwogen besluit, waarbij ecologisch begrip en gebiedskennis cruciaal zijn. Een afweging kan dus soms leiden tot de kap van een boom of een bos.

Magazine nr. 3 - 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven