Stikstof

Brandnetel
© Henk van Bruggen

Maatschappelijk probleem

De grote uitstoot van stikstofverbindingen zoals ammoniak in Nederland is een maatschappelijk probleem, dat de kwaliteit van onze lucht, (drink)water en bodem ernstig belast. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor soortenrijkdom in de natuur maar ook voor onze gezondheid.

Op 25 september 2019 verscheen het rapport “Niet alles kan” van de commissie Remkes met adviezen voor het kabinet om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. Landschap Noord-Holland onderschrijft de conclusies van deze commissie en vindt het tijd om de daad bij het woord te voegen.

Het stikstofvraagstuk is niet het enige indringende vraagstuk waarvoor een oplossing hoogstnoodzakelijk is. Dit geldt ook voor het klimaatvraagstuk, de teloorgang van het landschap en het verlies aan biodiversiteit. Wij zijn van mening dat het oplossen van deze problemen vraagt om een gebiedsgerichte en integrale aanpak waarbij alle relevante partijen actief betrokken zijn. De provincie Noord-Holland zou hierin naar onze mening de regie moeten nemen. Wij willen in onze natuurgebieden aan de slag, samen met alle betrokkenen, waaronder de agrariërs die veelal als pachter een belangrijke rol kunnen spelen bij de realisatie van natuurdoelen. Wat voorkómen moet worden is polarisatie. Het stikstofvraagstuk vraagt ook om structurele veranderingen in beleid en in wet- en regelgeving. Wij zien het rapport van de commissie Remkes als een uitgestoken hand: die uitdagingen gaan we graag samen aan.

Ons standpunt samengevat

  • Zorg voor vermindering van stikstofuitstoot bij de bronnen: landbouw, luchtvaart, autoverkeer, scheepvaart, industrie.
  • Zet in op gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond de kwetsbare Natura 2000-gebieden.
  • Zet in op het verduurzamen van de landbouw.
  • Houdt vast aan herstelmaatregelen in bestaande natuur.
Magazine nr. 1 - 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven