Stikstof aanpakken in onze natuurgebieden

Project
Noordduinen
© Do van Dijck

Maatregelen zijn nodig

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de natuur overwoekerd raken. Landschap Noord-Holland startte daarom in samenwerking met de Provincie Noord-Holland met maatregelen als onderdeel van de landelijke programma aanpak stikstofdepositie. Het omvatte tal van maatregelen om de uitstoot van stikstof en consequenties daarvan te verminderen.

Breng stikstofuitstoot omlaag

Wij vragen de overheid zich krachtig in te spannen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen en tot een duurzame oplossing te komen. We willen de bijzondere natuur in stand houden! Zodat iedereen hiervan kan blijven genieten, nu en in de toekomst. Lees hier ons volledige standpunt over stikstof.

Welke herstelmaatregelen voeren we uit?

We gaan verdeeld over meer jaren in het Ilperveld, de Noordduinen en op buitenplaats Leyduin aan de slag. Juist deze natuurgebieden hebben extra zorg nodig, omdat ze tot het netwerk van Europese beschermde natuurgebieden behoren (Natura 2000).

Unieke plant- en diersoorten lijden hier onder een te hoge stikstofdepositie/neerslag. Door in de leefgebieden overtollige stikstof te verwijderen ontstaat er weer ruimte voor de meest kwetsbare planten en dieren.

PAS LNH
2018 Ilperveld aanleg petgat
Werkzaamheden oeverbeschoeiing
Noordduinen
© Menno Schaefer
Noordduinen
Voormalige paardenrenbaan Woestduin buitenplaats Leyduin sept 2021
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven