Noord-Hollands Groene Strand

Project
Groene strand / Ronald van Wijk

Stranden zijn bijzondere gebieden 

Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. Helaas is er op de stranden – nu grotendeels een ecologische woestijn - door intensief beheer en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur.  Met hulp van de Nationale Postcodeloterij gaan we de natuur en natuurbeleving weer tot leven brengen.

Stranden vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is het de laatste decennia steeds drukker geworden op de stranden.  Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen.  

Wat gaan we doen?  

Dit kan ook anders. Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand! Door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels hopen we veel te bereiken.  

Onze aanpak

Passend beheer voor strandnatuur 
Aangespoeld wier en schelpdieren vormen de basis van natuur op het strand. Daarin leven tal van kleine diertjes als strandvlooien en bijzondere wiervliegen. Deze trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Dat allemaal kan alleen maar ontstaan als we aangespoelde wieren laten liggen en niet onnodig over zulke zones van het strand rijden. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden strandeigenaren, beheerders, ondernemers en belanghebbenden gestimuleerd om samen te werken aan Het Groene Strand en passend strandbeheer. Dit zodat er weer ruimte voor natuur en natuurbeleving komt. 

Strandcommunities 
We gaan een vrijwilligersnetwerk opbouwen waarbij de vrijwilligers afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, via citizen science gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Ook helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden. In Noord-Holland is een inventarisatie gedaan waar kansen liggen voor groene stranden. We gaan dit jaar starten met twee of drie pilot locaties waar communities opgericht gaan worden.  Dit wordt de komende jaren uitgebreid naar meerdere locaties langs de kust. We zoeken de aansluiting bij bestaande vrijwilligersgroepen en initiatieven op de stranden. De landelijke ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand (inclusief plasticvrije strandpaviljoens). In Noord-Holland zetten we in op 5 communities. 

Instellen rustplekken 
Er zijn vogels die graag op het strand broeden of overwinteren, maar door de toenemende drukte op het strand krijgen ze steeds minder rust. Daarom willen we langs de kust 20 broedstranden realiseren waar ze ongestoord kunnen broeden tijdens het broedseizoen. Zo geven we ruimte aan zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals de strandplevier en dwergstern. Vrijwilligers laten de vogels zien, geven voorlichting en monitoren de kolonies.  

Groene Strand / Ronald van Wijk

Meer weten of aanmelden?

Meer informatie over het project vind je op: www.hetgroenestrand.nl  Op deze site kun je je ook aanmelden als je op de hoogte wilt blijven.  Als je vrijwilliger wilt worden in een strandcommunity of daar meer over wilt weten, meld je dan aan via betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl 

LandschappenNL, Landschap Noord-Holland werken in dit project samen met het IVN, stichting Duinbehoud en stichting Anemoon. Het project wordt gefinancierd door de nationale Postcode loterij. 

Marijke van Langen

Functie

Projectleider vrijwilligersondersteuning

Bij Marijke kun je terecht voor vragen over natuurbeheer, burgerparticipatie en projecten.

Neem contact op
marijke
Noord-Hollands Natuurfonds
© Menno Schaefer

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.

Naar boven
Magazine cover

Ons nieuwe magazine is uit!

Ben je liefhebber van natuur? Kom je vaak buiten en vind je het leuk om nieuwe dingen te ontdekken? Vraag eenmalig gratis ons magazine aan. In ons nieuwe magazine lees je alles over de bescherming van weidevogels in Noord-Holland.