Het Groene Strand gaat van start!

Vloedmerk op het strand / Henk van Bruggen
© Henk van Bruggen
Datum
ma. 28 oktober 2019

Laat het vloedmerk liggen waar het kan

De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De Postcode Loterij verraste LandschappenNL met de honorering van het project het Groene Strand met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen. Het Groene Strand van Nederland staat voor samen zorgen voor een natuurlijker strand vol leven.

Door intensief strandbeheer met gebruik van groot materieel worden de stranden ontdaan van aangespoeld en achtergelaten afval. Met het machinaal opruimen van afval wordt ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt de voedingsbodem voor verder strandleven en krijgt natuur niet de kans zich te ontwikkelen. Het strand veranderde hierdoor van een bijzonder natuurgebied in een aangeharkte zandbak, en daarmee in een ecologische woestijn. Sluipenderwijs en ongemerkt is een fraai landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren verloren gegaan. Ook stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Met het project Het Groene Strand moet hier verandering in gaan komen.
LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties gaan samen met Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon aan de slag om huidige strandbeheer te veranderen, bewustzijn voor natuur op het strand te vergroten door onder andere het opzetten van Strandcommunities met bewoners, gemeenten en ondernemers.

Oplossingen voor drie problemen:

  • Instellen rustplekken Het creëren van Groene Stranden waar de natuur zich weer ongehinderd kan ontwikkelen. Hierbij wordt ruimte gegeven aan broedplekken om zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals Strandplevier en Dwergstern nieuwe kansen te geven. Vrijwilligers verzorgen bij broedstranden voorlichting over de broedvogels en monitoren de kolonies.
  • Strandcommunities Het opbouwen van een netwerk van strandcommunities die afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, via citizen science* gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Bovendien helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden! De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer stranden in te beheren als Groen Strand. Pareltjes worden het eerste plasticvrije strand van Nederland (incl. plasticvrij strandpaviljoen) en een aantal broedstranden.
  • Passend beheer voor strandnatuur Aangespoeld wier en schelpdieren vormen een belangrijke levensgemeenschap. Daarin leven tal van kleine diertjes, die op hun beurt vogels aantrekken, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen (het vloedmerk). Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe (embryonale) duinen op het strand. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden gemeenten, Rijkswaterstaat, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan het Groene Strand.

Zeeland is ons voorbeeld

De afgelopen jaren zijn bij lokale projecten al goede ervaringen opgedaan om strandbezoekers mee te nemen in wat natuur op stranden betekent. In Zeeland bij De Verklikker en bij het strand van Neeltje Jans hebben strandbroeders hun legsel kunnen volbrengen dankzij betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeenten. Deze ervaringen zijn de basis om het groene strand in Nederland weer tot bloei te laten komen.

cover magazine 1 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven