Activiteiten

Gaat u mee?

Hier vindt u tal van excursies en activiteiten om te genieten van het prachtige Noord-Hollandse landschap. Kijk op de Natuurwegwijzer voor de activiteiten van ons én andere organisaties in Noord-Holland.

Sommige trekvogels dragen nu het zomerkleed. Prachtig om te zien!
De eendenkooi bij 't Zand is een geheimzinnige plek vol verhalen
Op deze open dag kunt u een kijkje nemen in het Bosje van Broekens dat het Landschap van de vorige...
Vandaag neemt kooiker Simone Stokman u mee voor een kijkje in de geheimzinnige eendenkooi bij...
De blauwborst is een prachtige vogel die broedt in de Lange Bretten
Excursies, onze promotiewagen, heel veel zingende vogels en een indrukwekkend bloementapijt....
Over het Bennebroekbos is veel te vertellen. Vanmorgen hoort u de mooiste verhalen....
Kom eens op bezoek tijdens de vogelkijkdag bij de waterberging Twisk!