Landje van Geijsel

Weilanden
  • Activiteitscategorie
    Vogels kijken
Grutto's / Roely Bos
© Roely Bos
Weilanden

Vogelparadijs

Het Landje ligt bij Ouderkerk aan de Amstel vlakbij de A9 en de Ouderkerkerplas. Begin februari wordt het waterpeil opgevoerd zodat er een laagje water op het land staat, tot in mei. Dit trekt allerlei steltlopers en eenden aan als een magneet. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika strijken hier neer om op te vetten. Ook slapen ze hier graag omdat dit een veilig plekje is. Grutto's (soms wel enkele duizenden), scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten en vele andere soorten zijn dan hier te bewonderen. Er hebben zelfs steltkluten gebroed. Vanuit de vogelkijkschuur, die in het vroege voorjaar open is, is de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting.

De eerste grutto's zijn weer in het land

Vogelliefhebbers verheugen zich er enorm op, want het is de aankondiging van het voorjaar: de eerste grutto's zijn weer in het land! Dat is eigenlijk ieder jaar vaste prik in deze tijd van het jaar. Verslaggever Stephan Roest van het programma Natuurlijk Noord-Holland bezocht het landje en maakte er een mooi verslag van.

Bekijk de video

Grutto
© Astrid Kant - Buiten-Beeld

Belangrijk rustpunt tijdens de trek

Elk voorjaar komen duizenden grutto's hier aan na een lange trekvlucht. Om deze unieke aantrekkingswaarde te bewaren, is het noodzakelijk om grasland in stand te houden en de ontwikkeling van moerasplanten tegen te gaan. Dit betekent dat het land niet lang onder water mag staan, alleen in de periode dat de steltlopers het gebruiken om te rusten (van half februari t/m april). In de zomer en het najaar wordt er gemaaid en/of beweid.

Het Landje van Geijsel is sinds december 2019 eigendom van ons. Jan Geijsel beheert het al 20 jaar als plas-dras en weidevogelgebied en hij wist er een onder vogelaars vermaard gebied van te maken door de waterstand op de juiste manier te regelen. Ook bij het toekomstige beheer blijft Jan Geijsel een belangrijke rol spelen, samen met onze boswachters. De aankoop was mogelijk door giften van bijna 2000 particulieren, heel waardevol omdat zo de toekomst van dit belangrijke landje is veiliggesteld.

Fiets- en wandelroute

 

Steltkluut / Roely Bos
© Roely Bos

Bezoekersinformatie

Weidevogelfonds

Help de Noord-Hollandse weidevogels groot te worden

Het gaat niet goed met de weidevogels in Noord-Holland. Wil je iets extra’s doen voor grutto’s, kieviten en tureluurs? Geef dan aan het weidevogelfonds. Vanuit het fonds financieren we maatregelen om het broedsucces te verbeteren. We beschermen weidevogels tegen roofdieren en zorgen voor voldoende voedsel. En dat werkt!

Doe een gift
Jonge grutto - Weidevogelfonds
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven