Jonge grutto - Weidevogelfonds

Help de Noord-Hollandse weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. Met gerichte maatregelen kunnen we ze helpen. Jouw donatie maakt het mogelijk. Doe je mee?

Weidevogelfonds voor extra bescherming tijdens broedseizoen

De weilanden in Noord-Holland worden steeds stiller. In het moderne boerenland van tegenwoordig is er geen plaats meer voor grutto's, tureluurs en scholeksters. Steeds vaker zijn vogels voor hun voortbestaan aangewezen op speciale reservaten, waar boswachters en vrijwilligers hun uiterste best doen om populaties in stand te houden. Makkelijk is het niet. Ook in natuurgebieden zijn veel bedreigingen die het broedseizoen kunnen verpesten. Predatie bijvoorbeeld. Of droogte. Dankzij een speciaal weidevogelfonds kunnen we een hele lijst aan maatregelen financieren, waarmee we weidevogels een betere kans geven. En dat werkt!

Ja, ik help de weidevogels met een eenmalige donatie

Keuze m2
Mijn bijdrage

Met jouw gift financieren we maatregelen om de weidevogels te beschermen voor de toekomst

Mijn gegevens
Liever anoniem doneren? Kies dan voor het gemak van een Tikkie
Relatietype
Adres

Om uitvoering te kunnen geven aan de donatie, verwerken we jouw gegevens in onze administratie, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken de gegevens om je op de hoogte te houden over onze inspanningen voor de weidevogels in Noord-Holland. Zo kun je volgen hoe we jouw donatie inzetten en wat de resultaten zijn. Meer informatie over ons beleid t.a.v. persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring.

Als we niets doen, verdwijnen de weidevogels

Jonge grutto prooi blauwe reiger
Zonder bescherming geen kans

Te weinig kuikens worden groot

Het gaat niet goed met de weidevogels in Noord-Holland. Vrijwel alle soorten laten een dalende trend zien. Al tientallen jaren lang. De belangrijkste oorzaak is de grootschalige industrialisering van het agrarische landschap. Alles wat een weidevogel van oudsher nodig heeft, is daarbij verloren gegaan. Alleen in gebieden met extra bescherming kunnen ouders nog veilig hun jongen grootbrengen. 

Wat gaan we doen met jouw gift?

 1. Nattigheid

  Op vochtige grond vinden weidevogels meer voedsel. We zorgen voor een hoog waterpeil in het hele gebied en zetten sommige delen onder een extra laagje water.

  Grutto
 2. Voedsel

  Door slim te beweiden en bemesten zorgen we voor weilanden vol bloemen, waar veel insecten op afkomen. Daar profiteren de jonge weidevogels weer van.

  g
 3. Rust

  In onze weidevogelreservaten wordt er tijdens het broedseizoen niet op het land gewerkt. En we maaien pas als de laatste jonge vogels het gebied hebben verlaten.

  g
 4. Veiligheid

  We houden gebieden kaal en open zodat weidevogels zich veilig voelen en niet verrast kunnen worden. Grote roofdieren als de vos houden we met stroomrasters buiten de deur.

  Vos / Menno Schaefer

Weidevogelbescherming in de praktijk

Extra maatregelen in Westfriesland

Met de opbrengsten in het weidevogelfonds kunnen onze boswachters de komende jaren extra maatregelen uitvoeren in hun weidevogelreservaten. Boswachter Roelf Hovinga legt uit wat hij gaat doen voor de weidevogels in Westfriesland.

Lees meer
Boswachter Roelf Hovinga
© Marleen Addema