Weidevogelfonds

Jonge grutto - Weidevogelfonds
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto

Help de vogels van het Noord-Hollandse boerenland

Je zou er moedeloos van kunnen worden: wat er ook gedaan wordt, onze weidevogels gaan nog steeds in aantal achteruit. Zo lijkt het. Onze boswachters, ecologen en vrijwilligers die dagelijks met weidevogels van doen hebben, weten wél wat er moet gebeuren om het broedsucces te vergroten. Het is een hele waslijst van maatregelen die niet allemaal even makkelijk te realiseren zijn. Daarom hebben we een speciaal fonds in het leven geroepen. Wie iets extra’s wil doen voor grutto’s, kieviten en tureluurs, kan bijdragen aan dit fonds. Vanuit het fonds financieren we maatregelen, zowel in onze eigen weidevogelreservaten als daarbuiten.  Hoe dit werkt in de praktijk? Lees het interview met boswachter Roelf Hoevinga. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Vernatten van greppels met een pomp op zonnepanelen. De vochtige omstandigheden zorgen voor veel voedsel. Eerst voor de volwassen vogels, later profiteren de jongen van de vele vliegende insecten die hier op af komen.
  • Plaatsen van elektrisch stroomdraadraster om vossen en andere kuiken- en eiereters op afstand te houden.
  • Verwijderen van bosjes in de directe omgeving van weidevogelreservaten om kraaien en roofvogels geen uitvalsbasis te bieden.
  • Afvlakken van slootkanten zodat pullen makkelijker van het ene perceel naar het andere kunnen zwemmen.

Help mee en geef voor méér weidevogels via onderstaand formulier (betaling via iDeal). Maak je liever zelf het bedrag over? Dat kan op rekening IBAN NL28 RABO 0119 139510 o.v.v. 'Weidevogelfonds'.

Ja, ik help de Noord-Hollandse weidevogels

Mijn donatie
Bedrag
Mijn gegevens
Relatietype
Adres
Landschap Noord-Holland mag mijn gegevens gebruiken om mij te informeren over de activiteiten van de organisatie.
 

Gebruik persoonsgegevens

We vragen je vriendelijk om enkele persoonsgegevens in te vullen zodat we jouw gift kunnen verwerken in onze administratie. Mocht er belangrijk nieuws zijn rondom weidevogels dan houden we je op de hoogte. Het kan zijn dat we je als giftgever een vrijblijvende uitnodiging sturen om een excursie of evenement bij te wonen. Zodat je persoonlijk kunt ervaren hoe je donatie wordt besteed.  Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over ons beleid t.a.v. persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring

Vossenraster
© Roelf Hovinga
Gemiddeld 14% van alle nesten valt ten prooi aan vossen, marters en kraaien. In sommige gebieden kan dat oplopen tot wel 37%! Steeds vaker maken we gebruik van elektrische draden om roofdieren als de vos buiten de deur te houden.

Alle ruimte voor weidevogels in natuurreservaten

De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van weidevogels is het verlies aan geschikt broedgebied. Als je met een scherp oog naar de weilanden in Nederland kijkt, dan begrijp je wel waarom. Het zijn grootschalige productiegronden geworden. Zonder bloemen, insecten en natte hoekjes waar vogels zo van houden. En veel weilanden worden (te) vroeg in het seizoen gemaaid, waardoor nesten verloren gaan. Eieren en kuikens worden verpletterd onder machines of vallen ten prooi aan de vele rovers die rustig hun beurt afwachten totdat de machines zijn vertrokken.

De tegenstelling met onze weidevogelreservaten is groot. Hier telt het belang van de natuur. Tot ver in juni wuiven de bloemen in de lucht. Tussen het hoge gras vinden honderden kuikens van grutto, kievit, tureluur en scholekster een veilig heenkomen. Totdat ze klaar zijn voor hun eerste vlucht en de wereld gaan verkennen. Met specifieke maatregelen, samen met de pachters, zorgen we voor de Noord-Hollandse weidevogels. Steeds vaker lukt dat. De aantallen en het broedsucces in onze weidevogelreservaten zijn dan ook vele malen hoger dan daarbuiten.

  • Uitgesteld en variatie in maaibeheer waardoor jonge kuikens voldoende voedsel en bescherming tegen roofdieren houden.
  • Gebruik van ruige stalmest en vermijden van bestrijdingsmiddelen zodat de begroeiing gevarieerd is en rijk aan bloemen en insecten.
  • We zorgen voor een zo hoog mogelijke waterstand. Hierdoor blijft de bodem zacht en kunnen de vogels makkelijk bij de wormen, hun belangrijkste voedselbron.
Boterbloemen
© Ron ter Burg / Buiten-Beeld
Veel grasland is ongeschikt geworden voor weidevogels. Er groeit alleen maar raaigras zonder kruiden. Hier vinden jonge weidevogels onvoldoende insecten. In onze weidevogelreservaten zorgen we voor kruidenrijke graslanden boordevol voedsel

Plasdras

Ondiepe plassen helpen veel weidevogels op weg

Een van de meest succesvolle maatregelen is het creëren van ondiepe plassen in een weiland.  In het voorjaar fungeren deze 'plas-drassen' als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. Tijdens het broedseizoen zijn de randen een belangrijk gebied voor o.a. de jongen van kievit, tureluur en kluut (foto). Hier scharrelen ze hun voedsel bij elkaar. Later in het jaar zijn er bij de plassen veel steltlopers te zien als ze zich voorbereiden op de trek.

Kluut
© Gerard Bos
Scholek
© Menno Schaefer
Weidevogels horen thuis in het agrarische landschap van Noord-Holland. Help mee met een donatie in het weidevogelfonds om deze prachtige dieren, zoals deze scholekster, te beschermen voor de toekomst
Cover magazine 4. 2020 LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven