Opvallende oproep aan formerende partijen gemeente Ouder-Amstel  

Grutto / Menno Schaefer
Datum
di. 19 april 2022

Er staat veel op het spel

Juist op het moment dat de formerende partijen aan zet zijn en samenbouwen aan een coalitieakkoord, doen àlle natuur- en belangenorganisaties actief in gemeente Ouder-Amstel een indringende oproep aan de lokale politiek. Directeur Landschap Noord-Holland Ernest Briët : “Wijs de zoeklocatie voor windturbines in de Holendrechterpolder resoluut af en zorg dat dit besluit een plek krijgt in het coalitieakkoord.”   

Drie redenen

De natuurorganisaties en belangenclubs voeren drie belangrijke redenen aan. Want er staat veel op het spel. Ten eerste ligt de beoogde zoeklocatie voor windturbines nabij internationaal belangrijk weidevogelgebied: Het Landje van Geijsel. Jaarlijks vangt deze plek bijzondere trekvogels en duizenden grutto's op, die terugkomen van hun lange reis uit Zuid-Europa en Afrika. Daarmee herbergt het de grootste gruttopopulatie van Nederland. Het is voor de dieren de eerste stop om op krachten te komen. Ze slapen en socializen hier vanwege de veilige plek en voedsel in de nabijheid. Nog wel, want de komst van de windturbines zet die veiligheid onder druk. Ook de enorme populatie smienten in de Ouderkerkplas wordt door de komst van windturbines bedreigd. En de Ronde Hoep is iedereen wel bekend vanwege het succesvolle weidevogelbeheer samen met agrariërs.  

Kwetsbaar landschap

Bovendien is het omringende landschap van Ouder-Amstel kwetsbaar en plaatsing van windturbines zou een grove aantasting hiervan zijn. Nu is het juist een plek om trots op te zijn als land. De zoeklocatie ligt nota bene op een beschermde plek, aangeduid als Bijzonder Provinciaal Landschap èn binnen het Natuur Netwerk Nederland.  

Geen windturbines bij weidevogelgebieden

Ernest Briët: “Wij zijn voorstander van duurzame energieopwekking. Daarom hebben we via onze eigen visie 'Zon en Wind’ mogelijke en onmogelijke locaties in beeld gebracht. Windturbines in of aan de rand van weidevogelgebieden zijn voor ons ondenkbaar en ontoelaatbaar. Alle inspanningen om de weidevogelstand te behouden, zouden tenietgedaan worden. Juist in deze gemeente vinden de vogels via belangrijke trekroutes (naar Utrecht en 't Gooi) en openheid hun rust, voedsel en nestgelegenheid. Wij roepen de formerende partijen daarom op om nu een ondubbelzinnig besluit te nemen en deze windturbinelocatie te schrappen.”   

Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer.  

Jocelyn de Kwant

Functie

Senior boswachter Forten & Buitenplaatsen

Jocelyn is boswachter in de natuurgebieden rondom Amsterdam, tevens de regio met buitenplaatsen & forten. Stuk voor stuk unieke plekken met historie en uitdagingen voor de toekomst.

Neem contact op
Jocelyn de Kwant
© Kees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.