Weidevogelbescherming

Scholekster / Gerard Bos
© Gerard Bos

Samen zorgen we ervoor dat de weidevogels niet verdwijnen uit Noord-Holland

Het boerenland wordt leger en stiller. Soorten als de grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus laten zich steeds minder zien. Terwijl het met de stadsvogels en de vogels in natuurgebieden redelijk goed gaat, nemen de vogels op het platteland sterk af. Dit heeft deels te maken met de verdichting van het open landschap, grootschalige landinrichting en intensiever landgebruik. We zetten alle zeilen bij om verbeteringen te realiseren. Met z’n allen - natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilligers - zetten we ons in om de vogels voor het boerenland te behouden. Iedereen kan helpen. We hebben voor jong en oud mooie klussen.

Landschap Noord-Holland verzorgt de werving en opleiding van de vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich jaarlijks aanmelden tussen 1 augustus en 1 maart. Aangemelde vrijwilligers kunnen in het daaropvolgende broedseizoen (vanaf maart) al aan de slag. De coördinator van de lokale weidevogelbeschermingsgroep wordt vanaf dat moment het aanspreekpunt. Wel blijft Landschap Noord-Holland het eerste broedseizoen betrokken bij de nieuwe vrijwilligers door ze op te leiden. Deze opleiding bestaat uit zowel cursussen als begeleiding in het veld en vindt plaats tussen maart en juni.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag binnen een bestaande vrijwilligersgroep, om samen met de boer de vogels te beschermen. Het werk kan bestaan uit het opsporen en markeren van nesten of uit het inventariseren van de vogels om de bescherming te verbeteren. Het seizoen begint medio april.  

Wat vragen wij

Iedereen die mee wil helpen boerenlandvogels op te sporen, te beschermen en te monitoren.

Wat bieden wij

  • Lekker struinen door het weiland samen met andere vrijwilligers
  • Zinvol en leuk werk: natuurbescherming op het boerenland
  • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en cursussen te volgen over weidevogels
  • Deskundige begeleiding bij het werk

Afhankelijk van de behoefte, brengen we je onder bij één van de weidevogelgroepen in jouw regio.

Heb je interesse als weidevogelvrijwilliger, meld je dan aan en geef je telefoonnummer door, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

Grutto jongen
© Menno Schaefer

Nienke Kwikkel

Functie

Projectleider Boerenlandvogels

Nienke is expert in natuurbetrokkenheid. Als ecoloog tijdens haar studie gespecialiseerd in ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ èn natuur- en milieueducatie. Haar ervaring met kwaliteitsverbetering, burgerparticipatie en trainingsprogramma’s zet ze in voor het programma Betrekken bij Groen. Ze combineert haar rol als programmamanager met projectleiderschap Boerenlandvogels.

Neem contact op
Nienke Kwikkel
© Landschap Noord-Holland
Magazine nr. 3 - 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven