Basiscursus beschermen van boerenlandvogels

Boerenlandvogels
grutto kuiken tussen gras
© Marcel van Kammen / Nature in Stock
Boerenlandvogels

Leer boerenlandvogels beschermen

Noord-Holland is een belangrijk broedgebied voor schitterende vogels als de grutto, kievit, tureluur, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Zodra ze gaan broeden kunnen ze wel wat bescherming gebruiken. Jij kunt hierbij helpen door vrijwillige boerenlandvogelbeschermer te worden bij een groep bij jou in de buurt!

Ga op pad met je medevrijwilligers, werk samen met de boer en observeer en bescherm de vogels. Voorkennis is niet nodig, in de basiscursus boerenlandvogels leer je alles wat je nodig hebt om deze vogels te beschermen. 

Wat leer je in de basiscursus?

  • De belangrijkste vogelsoorten herkennen op zicht en op geluid. 
  • Het gedrag van de boerenlandvogels te interpreteren en territoria van de vogels vast te stellen. 
  • Sporen te zoeken, te interpreteren en nesten te vinden. 
  • Nesten en kuikens te beschermen door middel van stokken, nestbeschermers, sleeptouwen en meer. 
  • Over agrarisch natuurbeheer en hoe je als vrijwilliger hieraan kunt bijdragen. 

 Ben je na je eerste broedseizoen nog niet uitgeleerd?  Elk broedseizoen bieden we nog vervolg- en verdiepingscursussen aan. Let op: de basiscursus bestaat uit vijf contactmomenten.  

Voor wie?

De cursus is voor jong en oud, voor iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied. Voor boeren die aan weidevogelbescherming willen doen en voor potentiële vrijwilligers. Voor de cursus is geen kennis vereist. Ook al actieve vrijwilligers kunnen de cursus volgen om hun kennis op te halen of bij te spijkeren met de nieuwste inzichten in beschermingsmethoden. 

Na de cursus verwachten we van je dat je als vrijwilliger wekelijks een dagdeel in een boerenlandvogelgroep in je eigen omgeving bijdraagt. Dit is in de periode half maart tot half juni. Lees meer over dit vrijwilligerswerk.

Voorbehoud: mocht het niet lukken om je te plaatsen bij een vrijwilligersgroep, dan gaan we in overleg met jou. Je kunt op een reservelijst komen bijvoorbeeld, of we zoeken een groep verder bij je vandaan. 

Wanneer?

Aanmelden kan vanaf november 2024.
De cursus bestaat uit vijf contactmomenten van februari 2025 tot en met mei 2025. 
Data en locatie worden nog vastgesteld en gedeeld. 

Weidevogelbescherming

Praktische informatie

Samenwerking

De cursus is onderdeel van het programma Betrekken bij Groen van de Provincie Noord-Holland. Zij stelt jaarlijks ruim € 700.000 beschikbaar om vrijwilligerswerk in de natuur te stimuleren. De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma uit. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven