Programma Boerenlandvogels

Project
Artist impression Weidevogelgebieden
© Peter Veldt

Beschermen doen we samen

Wat doen wij voor de Boerenlandvogels?

Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus laten zich steeds minder zien. Terwijl het met de stadsvogels en de vogels in natuurgebieden redelijk goed gaat, nemen de aantallen vogels op het platteland sterk af. De precieze oorzaken weten we nog niet, maar een samenhang met intensieve landbouw ligt voor de hand. Landschap Noord-Holland zet alle zeilen bij om de oorzaken te achterhalen en tegenmaatregelen te ontwikkelen. Met z’n allen - natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilligers – zetten we ons in om de vogels voor het boerenland te behouden. Ook de Nationale Postcode Loterij steunt het programma Boerenlandvogels. Iedereen kan helpen. Kijk hier wat je bij ons kunt doen. Hier staan de cursussen voor weidevogelbeschermers.
 

Boerenlandvogelnieuws

Lees het laatste boerenlandvogelnieuws als eerste! Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief
Scholekster / Gerard Bos
© Gerard Bos

Wat doet de Provincie?

Het is goed om te weten dat de bezorgdheid voor de Boerenlandvogels op meerdere niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als internationaal worden maatregelen genomen en onderzoek verricht. De provincie Noord-Holland heeft vanuit internationale regelgeving de opdracht om vogels als grutto, scholekster, patrijs en veldleeuwerik te beschermen. Gekozen is voor bescherming in de zogeheten kerngebieden met open graslanden, akkergebieden en de natte en droge verbindingen. Boeren, natuurbeheerders en agrarische collectieven die maatregelen treffen, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Voorbeelden zijn later maaien, of een rustpauze in het beheer inlassen.

 

Grutto
© Gerard Bos
Grutto


Wat kun je als agrariër doen voor vogels? 

Als agrariër kun je veel doen voor boerenlandvogels. Er staat vaak een vergoeding tegenover. Denk aan de volgende maatregelen:

 • Nestkast voor steenuilen of kerkuilen plaatsen
 • Kunstnesten ophangen voor boeren- en huiszwaluwen
 • Weidevogelbescherming
 • Greppelplasdras in het voorjaar (in droge voorjaren stelt Landschap Noord-Holland geld beschikbaar)
 • Zorgen voor kruidenrijkgrasland
 • Een vogelakker aanleggen
 • Braakranden rond akkers creëren
 • Erf natuurvriendelijk inrichten

Regel zaken via het Agrarisch Collectief. Wil je hier informatie over, stuur dan een e-mail.

Agrarische collectieven in Noord-Holland

 

Veehouder Gerard van der Krogt

Gerard van der Krogt: "Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik maak graag mee hoe dat jonge spul opgroeit. Zulke dingen maken het leven mooi. Voorheen zag ik de vogels pas als ik ging maaien. Maar dan is het kwaad al geschied. Ze voelen zich bedreigd en slaan alarm. Maar ik zie gelukkig altijd oplossingen. Ook voor weidevogels. Ik werk samen met vrijwilligers en houd rekening met de vogels. Het is echt een sport om met voorbeweiding, mozaïekmaaien (maaien in vakken), ‘last-minute-beheer’, nestbescherming en later maaien de vogelstand zo hoog mogelijk te houden."

Boerenzwaluw
© Gerard Bos

Boerenlandvogels in cijfers

De laatste vogelonderzoeken in Noord-Holland zijn mogelijk gemaakt door de regeling Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland:

 • Vrijwillige weidevogelbeschermers 800
 • Betrokken agrariërs 800
 • Beschermde hectares 23.000
 • Beschermde legsels 9.000

Voor welke boerenlandvogels doen we het?

Weidevogels
Gele kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, kievit, krakeend, kuifeend, scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, zomertaling, zwarte stern.

Akkervogels
Gele kwikstaart, kievit, kneu, patrijs, scholekster, veldleeuwerik.

Vogels van boerenerven en hagen in het boerenland
Boerenzwaluw, huiszwaluw, braamsluiper, grauwe vliegenvanger, grote lijster, keep, kerkuil, kneu, ransuil, ringmus, spotvogel, spreeuw, torenvalk, zomertortel.

Overwinteraars en doortrekkers op het boerenland
Kleine zwaan, ruigpootbuizerd, velduil, wulp.

Onderzoek

Actuele gegevens over weidevogels zijn hard nodig. Ook om te achterhalen hoe we de neergaande trend kunnen keren! Meer informatie over het weidevogelmeetnet en de weidevogelmonitor lees je in de jaarboeken die we elk jaar publiceren. Zie hieronder. Daar staat ook het eindverslag van het onderzoek naar kleinschalige maatregelen in het broedbiotoop om kieviten te helpen.

Lees meer
Onderzoek
© Jan van der Winden

Wim Tijsen

Functie

Projectmedewerker Boerenlandvogels

Sinds 1999 is Wim bij ons werkzaam als coördinator weidevogelbescherming. Ook in zijn vrije tijd is hij actief als vogelaar waarbij twee soorten vooral kunnen rekenen op zijn aandacht: de tureluur en de kleine zwaan.

Neem contact op
Wim
Cover magazine 4 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Wildrijk in de herfst

Ons nieuwe magazine is uit!

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. In deze editie lees je onder andere over onze eerste aankoop, meer dan 80 jaar geleden, het Wildrijk. Benieuwd? Vraag dan eenmalig gratis ons magazine aan.