Programma Boerenlandvogels

Project
Artist impression Weidevogelgebieden
© Peter Veldt

Beschermen doen we samen

Wat doen wij voor de Boerenlandvogels?

Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus laten zich steeds minder zien. Terwijl het met de stadsvogels en de vogels in natuurgebieden redelijk goed gaat, nemen de aantallen vogels op het platteland sterk af. De precieze oorzaken weten we nog niet, maar een samenhang met intensieve landbouw ligt voor de hand. Landschap Noord-Holland zet alle zeilen bij om de oorzaken te achterhalen en tegenmaatregelen te ontwikkelen. Met z’n allen - natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilligers – zetten we ons in om de vogels voor het boerenland te behouden. Ook de Nationale Postcode Loterij steunt het programma Boerenlandvogels. 
 

Vrijwillige boerenlandvogelbescherming

Iedereen kan helpen! In Noord-Holland zijn vele vrijwilligers actief betrokken bij de boerenlandvogelbescherming. Doe ook mee!

Boerenlandvogelbescherming
Grutto jongen
© Menno Schaefer

Wat doet de Provincie?

Het is goed om te weten dat de bezorgdheid voor de Boerenlandvogels op meerdere niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als internationaal worden maatregelen genomen en onderzoek verricht. De provincie Noord-Holland heeft vanuit internationale regelgeving de opdracht om vogels als grutto, scholekster, patrijs en veldleeuwerik te beschermen. Gekozen is voor bescherming in de zogeheten kerngebieden met open graslanden, akkergebieden en de natte en droge verbindingen. Boeren, natuurbeheerders en agrarische collectieven die maatregelen treffen, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Voorbeelden zijn later maaien, of een rustpauze in het beheer inlassen.

 

Grutto
© Gerard Bos
Grutto

 

Wat kun je als boer doen voor vogels? 

Als boer kun je veel doen voor boerenlandvogels. Er staat vaak een vergoeding tegenover. Denk aan weidevogelbescherming (legselbescherming of kuikenland), zorgen voor kruidenrijkgrasland of het aanleggen van een greppelplasdras in het voorjaar. Denk aan vogelakkers, braakranden rond akkers, het erf natuurvriendelijk inrichten en het ophangen van nestkasten voor uilen, zwaluwen. Regel beheer, vergoeding en andere zaken via het Agrarisch Collectief bij jou in de buurt. Wil je hier informatie over, stuur dan een e-mail. 

Er zijn vier agrarische collectieven in Noord-Holland.
In de Kop van Noord-Holland en West-friesland: Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden
In Laag Holland: Water, Land en Dijken. In Amstelland, Haarlemmermeer, Spaarnwoude en Vechtvallei: Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid. Op Texel: De Lieuw.

Veehouder Gerard van der Krogt

Gerard van der Krogt: "Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik maak graag mee hoe dat jonge spul opgroeit. Zulke dingen maken het leven mooi. Voorheen zag ik de vogels pas als ik ging maaien. Maar dan is het kwaad al geschied. Ze voelen zich bedreigd en slaan alarm. Maar ik zie gelukkig altijd oplossingen. Ook voor weidevogels. Ik werk samen met vrijwilligers en houd rekening met de vogels. Het is echt een sport om met voorbeweiding, mozaïekmaaien (maaien in vakken), ‘last-minute-beheer’, nestbescherming en later maaien de vogelstand zo hoog mogelijk te houden."

Boerenzwaluw
© Gerard Bos

Vrijwilliger Hans Westrik

Hans Westrik: "Alle hesjes passen mij. Je hebt hier in de Kop van Noord-Holland zoveel verschillende gebieden, zoveel diversiteit, maar het is allemaal dezelfde natuur waarvoor ik het doe". Hans Westrik (74) en zijn vrouw Henriëtte (75) zetten zich al jaren in als vrijwilliger voor de natuur in Noord-Holland. Voor onze organisatie, maar ook voor andere natuurorganisaties. Het hogere (natuur)doel staat altijd voorop. Hans is ook fervent filmer en fotograaf. Kirsten Dorrestijn interviewde Hans Westrik uitgebreid. Lees het hele interview.

Hans Westrik
© Dutchphoto

Voor welke boerenlandvogels doen we het?

Weidevogels
Gele kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, kievit, krakeend, kuifeend, scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, zomertaling, zwarte stern.

Akkervogels
Gele kwikstaart, kievit, kneu, patrijs, scholekster, veldleeuwerik.

Vogels van boerenerven en hagen in het boerenland
Boerenzwaluw, huiszwaluw, braamsluiper, grauwe vliegenvanger, grote lijster, keep, kerkuil, kneu, steenuil, ransuil, ringmus, spotvogel, spreeuw, torenvalk, zomertortel.

Overwinteraars en doortrekkers op het boerenland
Kleine zwaan, ruigpootbuizerd, velduil, wulp.

Nienke Kwikkel

Functie

Projectleider Boerenlandvogels

Nienke is expert in natuurbetrokkenheid. Als ecoloog tijdens haar studie gespecialiseerd in ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ èn natuur- en milieueducatie. Haar ervaring met kwaliteitsverbetering, burgerparticipatie en trainingsprogramma’s zet ze in voor het programma Betrekken bij Groen. Ze combineert haar rol als programmamanager met projectleiderschap Boerenlandvogels.

Neem contact op
Nienke Kwikkel
© Landschap Noord-Holland

Boerenlandvogelnieuws

Ben je geïnteresseerd in boerenlandvogels? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in Noord-Holland.

Lees het laatste nieuws als eerste! 

Aanmelden nieuwsbrief
Grutto
© Menno Schaefer
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.