Geen snelweg A8-A9: behoud de Groene Long

Project
Fort Veldhuis / De Wildt
© De Wildt

Aantasting van ons werelderfgoed

Icomos, hèt adviesorgaan van UNESCO over het Werelderfgoed onderzocht de plannen van de snelwegaanleg, die dwars door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam gaat. Het concludeerde een ontoelaatbare aantasting en sommeerde de plannen terug naar de tekentafel. Desondanks sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in 2018 haar voorkeur uit voor een Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. En laat Gedeputeerde Staten een landschapsplan maken voor de inpassing van die snelweg in de Stelling van Amsterdam. Samen met een brede coalitie van organisaties en bewonersgroepen vinden we deze ontwikkelingen onacceptabel!

Wat doet een snelweg met dit gebied?

Landschap wordt voor eeuwig aangetast

Natuur

Landschap

Recreatie

Agrarisch gebied

Werelderfgoed

Ons standpunt: dit moet en kan anders

Dit snelwegplan is een ramp voor het unieke landschap dat de status van UNESCO Werelderfgoed heeft. Bovendien is het plan voor de verbindingsweg gebaseerd op naoorlogse ideeën uit de jaren 50 en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio. Wij vinden dat de provincie vanuit alle opgaves in het gebied moet focussen op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

Wij komen in actie

Wij spannen ons in om de provincie op andere gedachten te brengen. En pleiten ervoor dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, definitief worden losgelaten. Met onze oproep aan Provinciale Staten: trek de stekker uit het plan voor een snelweg en versterk deze kostbare Groene Long voor mensen en natuur. Samen kunnen we dit Oer-IJ gebied behouden en kansen verzilveren en daarmee een positieve stap in de toekomst zetten. Met onze gebiedsvisie op de Groene Long geven we hier een aanzet.

Visualisatie Groene Long kaartuitsnede / Landschap Noord-Holland
Overzichtskaart Groene Long

Actualiteit en ontwikkelingen

Provinciale Staten hebben in 2022 ingestemd met het ‘inpassingsplan voor de snelweg’ van Gedeputeerde Staten. De provincie is daarna in gesprek gegaan met het Rijk en de partners om een financieringsaanpak te bedenken, want de investeringskosten van het landschapsplan zijn enorm: € 900 miljoen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft al laten weten de wegenuitbreiding niet van nationaal belang te vinden en is niet van plan de portemonnee te trekken. Begin 2023 sprak ICOMOS (het adviesorgaan van UNESCO) zich negatief uit met een vernietigend rapport over het landschapsinpassingsplan. UNESCO besluit in de voorjaarsvergadering 2024 of zij het advies van ICOMOS overneemt, waarna de provincie weer aan zet is. Al met al zijn wij hoopvol dat de snelweg er niet komt. We houden de vinger aan de pols komend jaar!

Samenwerking

We doen dit samen met een grote coalitie aan partijen en bewonersorganisaties:

 • Buurtcomité Busch en Dam
 • Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
 • Stichting Oer-IJ
 • Platform Houd Broekpolder Leefbaar
 • Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
 • Open Polders Assendelft
 • Natuurmonumenten
 • Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
 • LTO Kennemerland-Midden-Zaanstreek
 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
 • Expert Stelling van Amsterdam Kees de Wildt
 • Landschap Noord-Holland

Ilse Miedema

Functie

Hoofd Communicatie & Marketing

De prachtige natuur en het veelzijdige landschap waar Ilse zich voor inzet, geeft haar enorm veel energie en voldoening. Het werk loopt uiteen van strategisch overleg over maatschappelijke vraagstukken tot persoonlijke gesprekken met natuurliefhebbers die Landschap Noord-Holland een warm hart toe dragen. 

Neem contact op
Ilse Miedema / Cees de Jonge
© Cees de Jonge
Groene Long / De Wildt
© De Wildt
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven