Plan van provincie voor snelweg A8-A9 kan richting prullenbak

Snelwegen
© Jan Tuijp
Datum
di. 21 december 2021

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewonersgroepen nemen stelling

Wij, een grote groep maatschappelijke organisaties, agrarisch ondernemers en bewoners-groepen presenteren een eigen plan voor het groene gebied tussen de verstedelijkte zones Haarlem - Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. We vinden dat een nieuwe snelweg dit gebied onherroepelijk doorkruist, waardoor het landschap voor eeuwig beschadigd raakt. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Hiermee reageren we op het plan van de provincie dat vorige week verscheen en zogenaamd een snelweg wil ‘inpassen’.

Ongebreidelde groei

De ongebreidelde groei van wegen, steden en industrie is de organisaties een doorn in het oog. Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland: “Als onze provincie straks totaal is volgebouwd, kan niemand meer ademen, ondernemen en recreëren. Laten we die kostbare Groene Long voor mensen en natuur juist versterken en kansen verzilveren. En daarmee een positieve stap in de toekomst zetten. Daarvoor heb je denkkracht en innovatie nodig. Met ons plan, geven we hier een aanzet toe.”

Oproep: zet een streep door het veel te dure asfalt

De Groene Combinatie roept daarom de provincie èn de betrokken gemeenten op een streep te zetten door het veel te dure plan voor extra asfalt. Evert Vermeer van Stichting OER-IJ: “Kies juist nu voor eigentijdse oplossingen om de mobiliteitsopgave in het gebied op te lossen. En investeer de vrijkomende budgetten in het open houden en toekomstbestendig maken van het cultuurhistorische OER-IJ gebied wat van grote waarde is in de geschiedenis van ons land. Dit landschap kent dijken, kreken, akkers, weilanden en natuurgebied en via de Stelling van Amsterdam maakt het deel uit van het UNESCO werelderfgoed”.

Goed antwoord nodig op vraagstukken die er liggen

Onmiskenbaar kent het gebied grote uitdagingen. Want niet alleen de oprukkende verstedelijking maar ook mobiliteit, bereikbaarheid, klimaat, energietransitie, gezond leefklimaat, biodiversiteit en recreatievraagstukken komen op ons af. Dit vraagt juist om een ‘integrale aanpak’ voor dit gebied, afgestemd met de belanghebbenden uit het gebied.

Wat willen wij?

Mart Brouwer de Koning van LTO Kennemerland-Zaanstreek laat weten: “In ons plan schetsen wij een duurzame toekomst voor het Oer-IJ gebied. Met een hoofdrol voor de agrariërs om weilanden en akkerland te beheren en te ontwikkelen met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo ontstaat een versterkt en zichtbaar Stellinglandschap. Met méér biodiversiteit en natuur, waarbij landbouw en natuur vaak hand in hand gaan. En met meer recreatieve voorzieningen en betere ontsluitingen. Mensen moeten in deze tijd vlakbij huis rust kunnen zoeken, om op te laden. Dat mogen we niet kwijtraken.”

De argumenten van de provincie om een snelweg in te passen, verwijzen we richting prullenbak. Drie minuten tijdswinst en verplaatsing van gezondheidsproblemen van inwoners van Assendelft en Krommenie naar inwoners van Broekpolder Saendelft en Coenbrugbewoners is totaal géén oplossing en mogen ook géén argumenten zijn voor de aanleg van een snelweg.

Ja, er bestaan wel degelijk alternatieve oplossingen om de bereikbaarheid van het gebied en de omgeving tussen IJmond en Zaandam te verbeteren. Gericht op de toekomst, zodat de leefbaarheid voor iedereen omhoog kan gaan, ook voor Krommenie. “Rover en Fietsersbond brengen alle alternatieve mobiliteitsmogelijkheden in kaart,” vertelt Ernest Briët. “Zij kunnen met hun opties (van bedrijfsbussen, OV, combinaties fiets en OV, deelauto’s, thuiswerken, speedpaddelacks) laten zien dat de gemeenschap, het landschap en de natuur zo minimale gevolgen ervaren. En dat leefbaarheid, de openheid èn rust intact blijven. Dat willen we toch allemaal?!”  

De Groene Combinatie van partijen is tegenstander van een eventuele snelweg A8A9 en bestaat uit: Landschap Noord-Holland, LTO Kennemerland-Zaanstreek, Stichting Oer-IJ, Buurtcomité Busch en Dam, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Open Polders Assendelft, Bewonersplatform Houdt Broekpolder Leefbaar, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. 

Bekijk onze acties
 

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.