Groene organisaties pleiten voor behoud van groene long tussen A8 en A9

Fort Veldhuis vanuit de lucht
© Dutchphoto
Datum
do. 21 juni 2018

Integraal plan hard nodig

Wij roepen samen met Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.

Het gebied ligt als een groene corridor tussen het verstedelijkte zone Haarlem - Alkmaar en verstedelijkte zone Amsterdam – Zaanstad. Grote projecten die hier zijn voorzien, zoals de aansluiting van de A8 op de A9, de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters en verdere stedelijke uitbreiding, hebben ingrijpende onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Als vijf ‘groene’ organisaties slaan we nu de handen ineen: we zien betere oplossingen dan voorgesteld en vinden de benadering van Gedeputeerde Staten te eenzijdig. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid en kwaliteiten van het gebied.

Icomos, hèt adviesorgaan van UNESCO over het Werelderfgoed onderzocht de plannen van de snelwegaanleg dwars door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en concludeerde recentelijk een ontoelaatbare aantasting en sommeerde de plannen terug naar de tekentafel.

Desondanks sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland eind mei haar voorkeur uit voor een Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. Gedeputeerde Staten is voornemens een landschapsplan te maken voor de inpassing van die Golfbaanvariant in de Stelling van Amsterdam en vraagt Provinciale Staten om voor de zomer positief te besluiten over de voorkeursvariant èn het landschapsplan.

Als groene organisaties vinden we deze aanpak geen recht doen aan de veel bredere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die in dit gebied spelen.

De groene corridor tussen de uitdijende metropool Amsterdam en “groot” Alkmaar is door de oprukkende verstedelijking een belangrijk uitloopgebied om rust te ervaren als tegenhanger van het dagelijkse lawaai en de drukte in de stedelijke omgeving. Het heeft nog prachtig open, boerenlandschap met omliggende weidevogelreservaten, militair erfgoed (forten, liniedijken) en een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Waar ooit het OER-IJ stroomde, kun je nu nog elementen in het landschap terugzien. De aanwezige natuurgebieden zijn waardevol voor planten en dieren. Niet voor niets loopt het Natuurnetwerk Nederland door dwars door het gebied.

Ernest Briët, directeur landschap Noord-Holland: “Dit bijzondere landschap en deze groene long willen we koesteren en veilig stellen, ook voor toekomstige generaties. We vragen de Provincie Noord-Holland ten eerste om een integraal landschapsplan voor het gebied te ontwikkelen, met oog voor landschap, natuur, bereikbaarheid, leefbaarheid, recreatie, cultuurhistorie en geomorfologie. En ten tweede roepen we op tot een zorgvuldig proces van co-creatie met belanghebbenden, om breed draagvlak te creëren voor toekomst van dit gebied. Het huidige plan dat als enig doel heeft het inpassen van een nieuwe snelweg doet geen recht aan de kwaliteiten van dit unieke gebied.”

Lees meer

Timelapse 1960_2017 Stelling van Amsterdam.jpg
Time-laps laat zien hoe verstedelijking oprukt (1960-2017)
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven