Behoud Groene Long A8 A9

Project
Fort Veldhuis / Dutchphoto
© Fort Veldhuis / Dutchphoto

Groene Long tussen A8 en A9 dreigt dicht te slibben

Van het Alkmaardermeer in het noorden tot Spaarnwoude in het zuiden krimpt het open landschap steeds verder in door de stedelijke druk van Haarlem – Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Grote projecten zijn hier voorzien, zoals een geplande aansluiting van de A8 op de A9 en verdere stedelijke uitbreiding. Deze hebben ingrijpende, onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Icomos, hèt adviesorgaan van UNESCO over het Werelderfgoed onderzocht de plannen van de snelwegaanleg, die dwars door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam gaat. Het concludeerde een ontoelaatbare aantasting en sommeerde de plannen terug naar de tekentafel.

Desondanks sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in 2018 haar voorkeur uit voor een Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. En laat Gedeputeerde Staten een landschapsplan maken voor de inpassing van die verbindingsweg in de Stelling van Amsterdam. Samen met een brede coalitie van organisaties en bewonenersgroepen vinden we deze ontwikkelingen onacceptabel!

Dit snelwegplan is een ramp voor het unieke landschap dat de status van UNESCO Werelderfgoed heeft. Bovendien is het plan voor de verbindingsweg gebaseerd op naoorlogse ideeën uit de jaren 50 en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Wij spannen ons in om de provincie op andere gedachten te brengen.  En pleiten ervoor dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten.

Wij vinden dat de provincie vanuit alle opgaves in het gebied moet focussen op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

Met de oproep: trek de stekker uit plannen verbindingsweg aan Gedeputeerde Staten en de oproep aan lijsttrekkers van de politieke partijen om afstand de verbindingsweg in de coalitie onderhandelingen als controversieel te bestempelen en direct af te serveren, zetten wij ons in om de waardevolle groene long te beschermen en behouden.

De onderzochte tracés met in oranje de voorkeur van de Provincie
© Provincie Noord-Holland
De 3 snelwegvarianten van de Provincie. Golfbaanvariant (oranje), Nul-plusvariant (paars), Heemskerkvariant (blauw). De provincie Noord-Holland maakt nu voor de Golfbaanvariant een landschapsinpassingsplan.

Samenwerking

We doen dit samen met een grote coalitie aan partijen en bewonersorganisaties:

 • Buurtcomité Busch en Dam
 • Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
 • Stichting Oer-IJ
 • Werkgroep Coenbrug A8
 • Platform Houd Broekpolder Leefbaar
 • Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
 • Open Polders Assendelft
 • Natuurmonumenten
 • Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
 • LTO Noord
 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
 • onafhankelijk adviseur Stelling van Amsterdam Kees de Wildt

Eerdere pleidooien

In 2019 maakten we in de commissievergadering Mobiliteit & Bereikbaarheid duidelijk de nieuwe voorgestelde scopewijziging A8-A9 van de hand te wijzen (zie brief onderaan). In 2018 heeft Ernest Briet ingesproken tijdens de commissievergadering Mobiliteit en Financien. Zowel in 2018 als in 2019 zijn statenleden met ons op werkbezoek geweest in het gebied. Ook kregen de statenleden onze hand-out met pleidooi om de Groene Long niet te laten volslibben.

Ilse Miedema

Functie

Hoofd Communicatie & Marketing

De prachtige natuur en het veelzijdige landschap waar Ilse zich voor inzet, geeft haar enorm veel energie en voldoening. Het werk loopt uiteen van strategisch overleg over maatschappelijke vraagstukken tot persoonlijke gesprekken met natuurliefhebbers die Landschap Noord-Holland een warm hart toe dragen. 

Neem contact op
Ilse Miedema / Cees de Jonge
© Cees de Jonge
Cover M3 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven