Verruiging Noordduinen aangepakt

Noordduinen
© Do van Dijck
Datum
ma. 9 juli 2018

Beschermen kwetsbare planten en dieren

Landschap Noord-Holland wil de verruiging in de Noordduinen een halt toe roepen. Door het instorten van de konijnenpopulatie en overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in het gedrang.

Vlinders, zeldzame planten en de tapuit willen we niet kwijtraken en we willen de konijnenpopulatie helpen zich te herstellen. Daarom voeren we de komende jaren in samenwerking met de Provincie gefaseerd maai- en chopperwerkzaamheden uit. Hiermee brengen we de dynamiek terug in de duinen.

Vóór het broedseizoen begint het Landschap de meest verruigde stukken in het duingebied tussen Groote Keeten en Den helder te maaien en chopperen. Boswachter Tim Zutt: “Bij chopperen wordt de ruigte afgemaaid tot het schone zand. Zo verdwijnen ongewenste grassen en herstelt de duinroos zich door opnieuw uit te lopen. Hiermee hebben we in 2014 goede ervaringen opgedaan, dat zorgde voor herstel van duinroosvegetaties en terugkeer van tapuit en konijn in ditzelfde gebied. Broedvogels zoals de tapuit nestelen in verlaten konijnenholen. Als er te weinig konijnen zijn, dan heeft dit ook invloed op de tapuiten. Die afname willen we omkeren! Na het chopperen en maaien zullen weer kortgrazige plekken ontstaan, waar de tapuit rennend over de grond op zoek kan naar bodemlarven en waar konijnen zich te goed kunnen doen aan het vers ontluikend groen.”

In gedeelten waar machines niet uit de voeten kunnen, zal in het najaar van 2017 een schaapskudde worden ingezet. In de stukken duin waar nu de dynamiek compleet is verdwenen, zal na het maaien en chopperen de komende jaren weer oorspronkelijke verstuiving op gang worden gebracht. Zo worden ongewenste planten overstoven en de originele duinbeplanting, die gebaat is bij overstuiven door mineraalrijk zand, kan weer floreren. Tim: “Ook zullen we de komende jaren exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en Japanse bottelroos worden verwijderd. Deze planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen en zorgen ook voor het verdwijnen van de kwetsbare planten en dieren.” Door deze ingrepen kan dit unieke duinlandschap behouden blijven en kan iedereen daar nog jaren van genieten.

Jaarlijks worden de uitgevoerde maatregelen gemonitord, zodat bij het vervolgbeheer maatwerk kan worden toegepast. Landschap Noord-Holland probeert de overlast voor recreanten in de Noordduinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken, maar het kan soms voorkomen dat een fietspad voor een korte periode moet worden afgesloten.

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van het duingebied overwoekerd raken. Maaien en chopperen is daarom onderdeel van het landelijke PAS-project (programma aanpak stikstofdepositie). Het PAS-project omvat tal van maatregelen om de uitstoot van stikstof en consequenties daarvan te verminderen.

februari 2017

Lees meer over wat wij doen

Noordduinen na chopperwerkzaamheden
© Do van Dijck
Noordduinen na chopperwerkzaamheden

Tim Zutt

Functie

Boswachter Wadden & Duinen

Tim beheert als boswachter de natuurgebieden in de kop van Noord-Holland. Niet alleen door onderhoud en toezicht maar mede door veranderingen in de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Zoals bv voor de tapuit in de Noordduinen, een zeldzame verschijning in Europa. Want, hoe de natuur er nu voor staat, dat bepaalt ook hoe je natuur verder kan ontwikkelen, samen met anderen!

Neem contact op
Tim Zutt
© Dutchphoto
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven