Noordduinen

Een lang gerekte strook duinen. Deze duinen zijn bekend vanwege de zeldzame broedvogel de tapuit en de aanwezigheid van het zeldzame duintype grijze duin. Het gebied kleurt grijs door de vele mossen en korstmossen. Waar in veel gebieden de konijnenstand aan het einde van de jaren negentig door ziekten flink onderuit ging, is dit in de Noordduinen op miraculeuze wijze niet gebeurd. Het gebied vormt hierdoor een van de laatste Nederlandse bolwerken voor de tapuit, een vogel die dankbaar gebruik maakt van verlaten konijnenholen als broedplaats.

Revitalisering Noordduinen

In de duinen hebben wij een groot project uitgevoerd met steun van de EU, Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland om meer ruimte te geven aan natuur en recreatie. Kijk voor meer informatie op de projectsite.

Programmatische Aanpak Stikstof

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de natuur overwoekerd raken. Landschap Noord-Holland neemt in samenwerking met de Provincie Noord-Holland maatregelen in de Noordduinen als onderdeel van het landelijke PAS-project (programma aanpak stikstofdepositie).

Samen in actie voor de tapuit met convenant

Door het duinlandschap extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en Landschap Noord-Holland het broedsucces van de tapuit bevorderen. Van 40 broedparen nu naar een stabiele populatie van 100 broedparen in 2022 (250 paartjes in heel Nederland). Convenant 2107-2022

  Ligging: Duinenstrook tussen Callantsoog en Den Helder.
  Excursies: Zie activiteiten.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen en er zijn ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden. Er zijn daarentegen wel hekken/fietssluizen en steile hellingen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren.
  Parkeren: Parkeerplaats Bungalowpark de Zandloper, Zanddijk, Julianadorp (ten noorden van de Van Foreestweg).
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Aan de lijn.
  Uitkijktoren: Ter hoogte van het voormalige militaire oefenterrein Falga en in het zuiden bij Groote Keeten.

Routes

Vroeger schietbaan, nu natuur. 2 of 8 km door de duinen en over strand.