Stikstofproblematiek

Brandnetel
© Henk van Bruggen

Maatschappelijk probleem

De grote uitstoot van stikstofverbindingen zoals ammoniak in Nederland is een maatschappelijk probleem, dat de kwaliteit van onze lucht, (drink)water en bodem ernstig belast. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor soortenrijkdom in de natuur maar ook voor onze gezondheid.

Op 25 september 2019 verscheen het rapport “Niet alles kan” van de commissie Remkes met adviezen voor het kabinet om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. Landschap Noord-Holland onderschrijft de conclusies van deze commissie en vindt het tijd om de daad bij het woord te voegen.

Het stikstofvraagstuk is niet het enige indringende vraagstuk waarvoor een oplossing hoogstnoodzakelijk is. Dit geldt ook voor het klimaatvraagstuk, de teloorgang van het landschap en het verlies aan biodiversiteit.

Wij vinden dat het oplossen van deze problemen vraagt om een gebiedsgerichte en integrale aanpak waarbij alle relevante partijen actief betrokken zijn. Met een regierol voor de provincie Noord-Holland. Wij willen in onze natuurgebieden aan de slag, samen met alle betrokkenen, waaronder de agrariërs die veelal als pachter een belangrijke rol kunnen spelen bij om de natuur te versterken. 

In de landbouwsector is een transitie nodig om de uitstoot van broeikasgassen, milieubelasting op bodem en water en het verlies aan biodiversiteit terug te dringen zodat de natuur weer kan floreren.

Het langverwachte eindadvies van de Commissie Remkes van 8 juni 2020 biedt een realistische uitweg uit de stikstofimpasse en geeft uitzicht op daadwerkelijk natuurherstel. Wij vinden dat het kabinet dit advies moet meenemen in de herziening van het wetsvoorstel.

Ons standpunt samengevat

  • Zorg voor vermindering van stikstofuitstoot bij de bronnen: landbouw, luchtvaart, autoverkeer, scheepvaart, industrie.
  • Zet in op gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond de kwetsbare Natura 2000-gebieden.
  • Zet in op het verduurzamen van de landbouw.
  • Houdt vast aan herstelmaatregelen in bestaande natuur.
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?