Zorgen over zoekgebieden voor de energietransitie

2011 Windmolens / Koos Leek
© Koos Leek

Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot zorgvuldige locatiekeuze windmolens en zonneweides

Samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuur Reservaat) presenteerde Landschap Noord-Holland eerder dit jaar onze visie en voorwaarden voor de Regionale Energietransitie in Noord-Holland. Daarin geven we aan waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen, pleiten we voor clustering van windmolens. Zonneweides moeten goed worden ingepast met aandacht voor natuur en landschap.

Respect voor het landschap

We zijn vóór het opwekken van duurzame energie. Maar de komst van windmolens en zonneweides zal ons Noord-Hollandse landschap veranderen. De komende maanden zijn cruciaal, dan wordt over deze locaties besloten en daarmee over de toekomst van ons Noord-Hollandse landschap. En als we er in Noord-Holland niet zelf uit komen, dan bepaalt de Rijksoverheid de locaties voor windmolens en zonneweides. Alle natuurgebieden, alle gebieden in het Noord-Hollandse NatuurNetwerk en de weidevogelkerngebieden zijn niet geschikt, net als cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Dus geen windmolens op Texel, op Wieringen, ’t Gooi, de binnenduinrand, de weidevogelgebieden in West-Friesland, langs de dijken van het IJsselmeer of in het IJsselmeer zelf. De binnenduinrand, gebieden met veel weidevogels, de waddenkust van Texel, direct langs de Westfriese Omringdijk en het IJsselmeer zijn ongeschikt voor zonneweides volgens de natuur- en milieuorganisaties.

Opwekking van wind- en zonne-energie in de Boekelermeer / Menno Schaefer
© Menno Schaefer
Zonnepark en windturbines in de Boekelermeer, Alkmaar / Menno Schaefer

Zorgen over aantal zoekgebieden in Concept RESsen

Samen met de andere natuur- en milieuorganisaties zijn we positief over de ambities van de in april 2020 gepubliceerde concept regionale energie strategie voor Noord-Holland en vinden de inpassing hiervan in het landschap grotendeels acceptabel, maar voor een aantal zoekgebieden niet​.

In Noord-Holland Zuid zijn nog meer windmolens op de dijk naar Marken, of in Amstelland naast het allerbeste weidevogelgebied van Noord-Holland onwenselijk. En ook windmolens in het Gooi en Gooimeer bij Naarden vinden we bijzonder onverstandig. Dan liever ruimte zoeken in de Purmer of Baanstee Noord.

Ook voor Noord-Holland Noord zijn zoeklocaties aangewezen voor mogelijke windmolens of zonnevelden, ook in het IJsselmeer en Markermeer. Door windmolenparken in Natura 2000 gebied te plaatsen dreigt een hek met windmolens rond het IJsselmeer. Bovendien is het plaatsen van windmolens op Texel, de Hondsbossche Zeewering en naast het Alkmaardermeer funest voor de water-, trek- en weidevogels. En wat Texel betreft ook niet te verenigen met de UNESCO-werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Ook zien we zoekgebieden in of direct naast natuurgebieden die voor weidevogels enorm belangrijk zijn. Dat is niet acceptabel. In onze ogen is het beter om in het vervolgproces te onderzoeken of het mogelijk is om windmolens en zonneweides in clusters op land te concentreren. De volledige persberichten vind je in onderaan deze pagina.

In de komende maanden nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES. We vragen hen om de tijd te nemen om nieuwe zoeklocaties aan te wijzen. En voor de participatie van burgers.

Per regio en op provinciaal niveau hebben we een formele reactie geven op de concept RESsen voor Noord-Holland Noorden Zuid en aangeven waar onze bezwaren zitten als input voor het proces. Onderaan deze pagina kun je deze nalezen. 

Nieuwsupdate

5 oktober 2020 vergaderde Provinciale Staten n.a.v. de ingediende moties en zienswijzen. Positieve uitkomst is dat mede door onze inspanningen nu in de energietransitie aandacht komt voor: vogeltrekroutes, rust- en foerageergebieden, voor onze oproep tot clustering en een stevigere regierol voor Gedeputeerde Staten. Het is jammer dat aan onze oproep om NNN en waardevolle landschappen te vrijwaren geen gehoor is gegeven. Er zullen waarschijnlijk nieuwe zoekgebieden moeten komen, Provinciale Staten heeft hiervoor nu duidelijke kaders meegegeven.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte.

Nieuwsbrief

cover Magazine2 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven