Terugblik op Waddendag 26 augustus 2018 Balgzand en Amstelmeer

Uitzicht over schorren / Leo Hofland
© Leo Hofland

Steun van donateurs voor ons werk rond de Noord-Hollandse Waddenzee

Onze boswachters hebben veel ideeën om de natuur te helpen door deze meer ruimte te geven of door bepaalde maatregelen te treffen. Bij Balgzand gaat het om voorzieningen voor trekvissen, vergroten van de schorren, het creëren van veilige broedplekken voor wad- en kustvogels en de beleefbaarheid van het waddenlandschap tussen Den Helder en Wieringen.

Deze plannen en ideeën willen we graag bespreken met onze Donateurs. Daarom organiseerden we op 26 augustus een dag voor de Donateurs uit de omgeving. De belangstelling was groot. Dat kwam natuurlijk ook omdat we een kans boden het normaal afgesloten Balgzand te bekijken. Er reden busjes langs de dijk. Er waren deze dag drie informatiepunten ingericht waar boswachters en vrijwilligers vertelden over de plannen en wezen op planten en dieren in de gebieden.

Vismigratie in Balgzandkanaal

Verbeteren van de vismigratie bij spluisluizen

We willen dat trekvissen, zoals paling en driedoornige stekelbaars, beter de spuisluis van het Balgzandkanaal kunnen passeren. Op dit moment zijn de spuisluizen een moeilijk passeerbare barrière. Daar willen we samen met het Hoogheemraadschap verbetering in aanbrengen. Meinard Bos, een van de bedenkers van de vismigratierivier in de Afsluitdijk, vertelde tijdens de Waddendag over dat grote project dat als voorbeeld voor ons kan dienen. 

Filmpje over de Vismigratierivier
Vissen volgen onder water met VR-bril
© Johan Stuart

Amstelmeer en de Verzakking

Verbeteren van eilanden als rustige broedplek voor kustvogels

Bij het informatiepunt boven op de dijk bij Van Ewijcksluis heb je mooi uitzicht over het Balgzand. Aan de andere kant van de dijk ligt het Amstelmeer. Hier ligt de Verzakking, een belangrijke broedplek voor kustvogels. Kokmeeuwen, visdieven en kluten broeden namelijk graag op dit soort eilanden die voor predatoren slecht bereikbaar zijn. De huidige eilanden worden steeds kleiner door afslag. Daar willen we graag aanpakken.

Natuurgebied Amstelmeer
Infopunt Van Ewijcksluis / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk

Vogelrots in de Balgzandpolder

Nieuwe broedplek voor vogels op voormalig gronddepot

De Balgzandpolder is een interessant vogelgebied met vaak groepen lepelaars. Sinds 2017 staat hier een uniek bouwwerk: de Vogelrots. Bezoekers waren hier echt van onder de indruk. Op de plek van een oud gronddepot is een 4 meter hoge veilige broedplek gemaakt. Vossen en andere predatoren kunnen er niet op. De rots was meteen een succes. In 2017 broedden er 120 paar visdief, 10 paar dwergstern, 3 paar noordse stern, 3 paar kleine plevier, 28 paar kluut en in de muur 100 paar oeverzwaluwen.

Informatie over de Vogelrots
Chris van der Vliet bij Vogelrots / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk

Nieuwe brakke gebieden

Meer zachte overgangen tussen zout en zoet water

Nu is er nog een scherpe grens tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnendijkse wateren. Wij willen juist graag een zachte overgang waarbij er ruimte is voor meer brakke gebieden. Waar meer vogels kunnen broeden en meer vissoorten een geschikte plek vinden, bijvoorbeeld door de aanleg van visvriendelijke oevers langs kanalen. In deze brakke natuur willen we nieuwe uitkijktorens realiseren, zodat deze natuur beleefaar is voor omwonenden en recreanten.

Vismaatregelen

Veel positieve reacties van donateurs

De donateursdag is een regelmatig terugkerend evenement waarbij we onze plannen en ambities voor een gebied presenteren aan onze donateurs. Hierbij staat telkens een andere regio centraal. We organiseren de dag speciaal voor onze donateurs, omdat we mede dankzij hun financiële steun deze doelen kunnen behalen. Dat we met de aanpak van deze Waddendag geslaagd zijn, blijkt wel uit onderstaande reacties. Leuke reacties die ons de moed geven door te gaan met ons werk rond de Waddenzee. Ook zijn er zeker verbeterpunten die we bij een volgende donateursdag meenemen. Hou onze website in de gaten!

“Mijn complimenten voor de organisatie van deze fantastische dag! Ik heb genoten van alles. De vriendelijkheid van de vrijwilligers was hartverwarmend.”

“Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de Waddendag hartelijk bedanken voor de geweldig leuke en informatieve activiteiten. Wij hebben er heel erg van genoten. Veel gezien, gehoord en fijne foto’s gemaakt.”

Vogels kijken op de dijk / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven