Unieke vogelrots in de Balgzandpolder nu officieel natuurgebied

Balgzandpolder met vogelrots uit de lucht
© Dutchphoto
Datum
do. 21 juni 2018

Sinds 15 juni 2018 is de vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder officieel natuurgebied. Port of Den Helder heeft de vogelrots van 5 ha overgedragen aan natuurbeheerder Landschap Noord-Holland.

De vogelrots aan de rand van de Waddenzee is vanuit een slibdepot omgevormd tot een veilige broedplek voor vogels. Vossen en andere roofdieren kunnen door de steile wanden de nesten niet bereiken. De vogelrots is de eerste in Nederland en de resultaten zijn veelbelovend.

In 2017 waren de kranen nog niet weg of de vogels arriveerden al. Dat jaar broedden er 120 paar visdieven, 10 paar dwergsterns, 3 paar noordse sterns, 3 paar kleine plevieren, 28 paar kluten en 4 paar scholeksters. In de muren zaten minimaal 100 paar oeverzwaluwen. Dit natuurontwikkelingsproject past dan ook uitstekend binnen de ambities van Landschap Noord-Holland om de waddennatuur en de beleving daarvan te versterken.

Gereinigde grond en bagger kregen tweede leven

Het bouwwerk bestaat uit muren opgevuld met gereinigde grond en bagger en bovenop schelpen. In de muren is nestgelegenheid gecreëerd voor oeverzwaluwen. De vogelrots is vijf meter hoog. De vogelrots is in samenspraak met de Port of Den Helder, de gemeente Den Helder, de Vries & van de Wiel en Milieupark Oost tot stand gekomen. Het ontwerp is van Henk Volkers Landschapsontwerp i.s.m. LAMA landscape architects.

Ook ruimte voor fint

Via het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming kwam er geld van het Waddenfonds om het gebied rond de rots in te richten en er één geheel van te maken met de Balgzandpolder. Rond de broedrots is een waterpartij gegraven. De bodem van de verdieping van de waterpartij is op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorzien van grof mineraal puin. Hierdoor ontstaat een zeer geschikte paaiplek voor de fint, een vis die steeds vaker gezien wordt in het Balgzandkanaal.

Port of Den Helder, al jaren ECOPORT gecertificeerd, is enorm trots dat dit project uiteindelijk is gerealiseerd. Het is heel mooi dat dit gebiedje zo een mooie bestemming heeft gekregen en het is prachtig om te zien dat door intensieve samenwerking tussen alle partijen dit resultaat is bereikt.

De Waddenzee is een uniek natuur gebied en de Port of Den Helder acteert hier heel behoedzaam altijd met in het achterhoofd dit unieke Unesco werelderfgoed. Het is het toneel waarop wij spelen. Iedere ontwikkeling in en rondom de haven moet de toetssteen van de juiste balans tussen ecologische en economische belangen doorstaan en weerstaan. Een unieke situatie waarin alle havens rond de Waddenzee verkeren. Daarom werken we ook samen met deze Waddenzeehavens én met de natuurbeweging; om onze wederzijdse belangen altijd in evenwicht te brengen. Onlangs is dit nog eens bezegeld in het Pact van Marrum, een uniek samenwerkingsverband tussen de Waddenzeehavens en Coalitie Wadden Natuurlijk, waarin 8 natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd. Alle partijen tekenden dit tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee op 17 mei 2018. Tijdens deze conferentie tekenden alle Waddenzeehavens in Nederland, Duitsland en Denemarken, ook een Letter of Intent waarin het belang van samenwerking in een dergelijke kwetsbare omgeving als de Waddenzee nog eens wordt onderstreept. Een en ander past natuurlijk prachtig in de duurzaamheidsdoelstellingen van Port of Den Helder.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.