Optimaal leefgebied voor de tapuit

Project
Noordduinen / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk

We werken aan de beste condities

De tapuit voelt zich thuis in de Noordduinen en wij doen er alles aan om het deze kwetsbare soort naar de zin te maken. Onze inspanningen van de afgelopen jaren werpen vruchten af. Maar deze opvallende zangvogel blijft ook de komende jaren onze bescherming hard nodig hebben.

Welke maatregelen hebben we genomen om de laatste tapuiten te redden? Dan kun je denken aan monitoring, maar ook nestbescherming (tegen predatie door marters). En we zetten natuurlijk specifiek beheer in zoals maaien, chopperen en begrazen tegen verruiging, om in dit leefgebied de beste condities te creëren voor de tapuit. We werken daarbij samen met allerlei partners die zich inzetten voor de tapuit.

Tapuit man
© Tapuit man - Gerard Bos
Tapuit

Invloed

De verruiging van duinen en heide door neerslag van stikstof uit de lucht is van grote invloed op de tapuit. Wat ook meespeelt is het verdwijnen van het konijn, want zijn holen vormen ideale nestgelegenheid voor grondbroeders zoals de tapuit. Konijnen zorgen voor veldjes met lage begroeiing, voor de op de bodem foeragerende tapuit onmisbaar. Zorgen om het lage aantal konijnen hebben we wel, daar gaan we extra inspanningen voor doen, zodat ze hopelijk (weer) in aantallen zullen toenemen.

Voor onderzoek en monitoring werken we samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Het tapuitenproject is een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Tim Zutt

Functie

Boswachter Wadden & Duinen

Tim beheert als boswachter de natuurgebieden in de kop van Noord-Holland. Niet alleen door onderhoud en toezicht maar mede door veranderingen in de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Zoals bv voor de tapuit in de Noordduinen, een zeldzame verschijning in Europa. Want, hoe de natuur er nu voor staat, dat bepaalt ook hoe je natuur verder kan ontwikkelen, samen met anderen!

Neem contact op
Tim Zutt
© Dutchphoto
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.