Noordduinen

Duinen
  • Activiteitscategorie
    Wandelen
  • Activiteitscategorie
    Fietsen
  • Activiteitscategorie
    Meewerken in de natuur
Noordduinen / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk
Duinen

Bolwerk van tapuiten in de kop van Noord-Holland

Een lang gerekte strook duinen. Dit zijn zogenaamde grijze duinen, het gebied kleurt grijs door de vele mossen en korstmossen die hier op het kalkarme zand groeien. Ze zijn bekend vanwege de zeldzame tapuit. Deze broedvogel is op veel plekken verdwenen maar hier broedt deze mooie vogel nog. De vogel maakt dankbaar gebruik van verlaten konijnenholen als broedplaats.

Aanpak Stikstof

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de natuur overwoekerd raken. We nemen hier in samenwerking met de Provincie Noord-Holland maatregelen om de negatieve effecten zoveel mogelijk teniet te doen. 

Samen in actie voor de tapuit met convenant

Door het duinlandschap extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en wij het broedsucces van de tapuit bevorderen. Daarvoor is in 2017 een Tapuitenconvenant ondertekend. Van 40 broedparen nu naar een stabiele populatie van 100 broedparen in 2022. Er broeden nu 250 paartjes in heel Nederland. 

Duinviooltje / Ronald van Wijk

Bezoekersinformatie

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.