Noordduinen

Duinen
  • Activiteitscategorie
    Fietsen
  • Activiteitscategorie
    Meewerken in de natuur
  • Activiteitscategorie
    Wandelen
Noordduinen / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk
Duinen

Bolwerk van tapuiten in de kop van Noord-Holland

Een lang gerekte strook duinen. Dit zijn zogenaamde grijze duinen, het gebied kleurt grijs door de vele mossen en korstmossen die hier op het kalkarme zand groeien. Ze zijn bekend vanwege de zeldzame tapuit. Deze broedvogel is op veel plekken verdwenen maar hier broedt deze mooie vogel nog. De vogel maakt dankbaar gebruik van verlaten konijnenholen als broedplaats.

Programmatische Aanpak Stikstof

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de natuur overwoekerd raken. We nemen hier in samenwerking met de Provincie Noord-Holland maatregelen om de negatieve effecten zoveel mogelijk teniet te doen. Dit in het kader van het landelijke Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS).

Samen in actie voor de tapuit met convenant

Door het duinlandschap extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en wij het broedsucces van de tapuit bevorderen. Van 40 broedparen nu naar een stabiele populatie van 100 broedparen in 2022. Er broeden nu 250 paartjes in heel Nederland. Tapuitenconvenant

Duinviooltje / Ronald van Wijk

Bezoekersinformatie

Magazine nr. 3

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je alles over eendenkooien, duinbeken en vlinders. Met wandelroute (19 km) bij Julianadorp en 't Zand.

Naar boven