De Leybeek op Leyduin is in ere hersteld

Project
Cascade Leyduin
© Henk van Bruggen

Schone beek met natuurvriendelijke oevers

Vroeger had de Leybeek een belangrijke functie, namelijk water afvoeren uit de duinen. Het schone water stroomde via de Buitenplaats naar de Haarlemmermeer. Dit heldere water bracht Jacob van Lennep op het idee hier drinkwater te winnen voor Amsterdam. Later verminderde de hoeveelheid water die door de Leybeek stroomde, vanwege de drinkwaterwinning in de duinen. Het was meer een sloot in een bosgebied en alleen bij de 'cascade' kon je nog zien dat het water enigszins stroomde. Dit had tot gevolg dat de beek langzaam dichtslibte, onder meer met afgevallen blad. Daarom grepen we in. Nu ligt hier een schone uitgebaggerde Leybeek met meanderende natuurvriendelijke oevers. Een betere waterkwaliteit met meer ruimte voor planten en dieren is het resultaat.

Water vasthouden, bloemrijke graslanden en een waterbleefplaats

Vlakbij het Koetshuis knapten we waterbouwkundige elementen op, zoals de cascade en historische duikers. We plagden en pasten het watersysteem aan om het regen- en kwelwater in de Leybeek en overige watergangen langer vast te houden. Dat is nodig als buffer voor droge periodes. In een deel van de graslanden ontwikkelen we natte bloemrijke graslanden. Hier bloeien inmiddels prachtige orchideeën. En er is een aantrekkelijke natuurlijke waterbeleefplaats met stapstenen en een natuurpoel die ruimte geeft aan libellen en amfibieën.

Nieuw wandelpad

Om nog meer te genieten van de buitenplaats zijn bestaande wandelpaden aangepast. Het belangrijkste is dat we voetgangers meer gescheiden van (vooral) het fietsverkeer, dat verhoogt de veiligheid. Tussen de parkeerplaats, het Juffershuis en Moestuin is nu deels verlichting aangebracht. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd van zomer 2018 tot februari 2019. Nu alles klaar is kun je genieten van nieuwe wandelpaden, een mooie meanderende beek, meer bloemen, vogels, amfibieën en insecten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Provincie Noord-Holland, de Leyduin Vrienden en de Nationale Postcode Loterij.

Leybeek voor-en na
© Kees Perquin
Leybeek voor-en na

Kees Perquin

Functie

Boswachter Buitenplaatsen & Forten

Kees beheert diverse buitenplaatsen in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Samen met vele vrijwilligers zorgt hij ervoor dat deze gebieden in topstaat blijven, zowel cultuurhistorisch als ecologisch! Zo kunnen wij allemaal blijven genieten van deze gezichtsbepalende en monumentale plekken in Noord-Holland.

Neem contact op
Kees Perquin
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.