Samen maakten we Noord-Holland. Bedankt!

Shutterstock / Gertjan Hooijer
© Shutterstock Gertjan Hooijer

Het beschermen van de natuur kun je niet alleen

Elke dag stropen we onze mouwen op voor een vitale natuur in Noord-Holland. Mede dankzij de steun van duizenden vrijwilligers, donateurs, partners en de overheid kunnen wij ons werk als natuurbeheerder uitvoeren. Voor ons waardevolle inzet en giften waarmee we de natuur, landschappen en samenhangende cultuurhistorie van Noord-Holland beschermen, beheren en ontwikkelen. Nu en in de toekomst. En dat is circa 100 natuurgebieden. 

De Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 zijn we partner van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen realiseren we mooie projecten. Het gaat om het beheren van onze gebieden, bescherming van biodiversiteit en uitvoering van extra ambities die zorgen voor versterking van de natuur in Noord-Holland. Projecten als bescherming van de tapuit in de Noordduinen, het Groene Strand langs de Noord-Hollandse stranden en Plan Boom zijn een paar mooie voorbeelden van initiatieven ontstaan dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij. 

Fondsen en stichtingen

Bijdragen uit (vermogens)fondsen en andere particuliere instellingen zorgen voor projectbijdragen om onze natuur ambities te realiseren. 

Fondsen en Stichtingen | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl)

Beschermers en giftgevers

Duizenden enthousiaste natuurliefhebbers steunen ons ieder jaar opnieuw. Met een structurele bijdrage, ieder naar eigen inzet. Beschermers, Periodieke schenkers, met Fonds op Naam of eenmalige (grotere) giften zorgen dat we met meer garantie er voor de natuur zijn. Regelmatig ontvangen mooie donaties ontvangen voor specifieke projecten. Hierdoor kunnen we zorgen voor een veilig thuis voor de grutto, bij Bergen twee percelen grond  aankopen vanuit het Noord-Hollands Natuurfonds en in het Ilperveld een nieuwe, rolstoelvriendelijke excursieboot aanschaffen. Ook ontvingen we specifieke giften van grote gevers die het mogelijk maakten de aanleg van een broedeiland in Westfriesland te financieren. 

Bedrijfsvrienden en sponsors

Ook bedrijven dragen structureel de natuur een warm hart toe. Bedrijfsvrienden en sponsoren zorgen zo voor een leefomgeving in de natuur. Regelmatig kwamen daar nog projectbijdragen bij. 

Subsidie via het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschap (SNL)

In Nederland zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen, die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze financieringsbron helpt om het Natuur Netwerk Nederland te beheren, net als de Natura 2000-gebieden. Wij ontvangen jaarlijks SNL-Subsidie voor het beheer van onze bijna 100 natuurgebieden.

Projectbijdragen van overheden

We ontvangen projectbijdragen uit subsidieregelingen van onder andere de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), diverse gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Anne van Tongeren

Functie

Relatiemanager & fondsenwerver

Ik werk met giftgevers en zakelijke partners aan een waardevolle bijdrage voor de Noord-Hollandse natuur. Want samen bereiken we meer. Doet u ook mee? Ik bespreek graag de mogelijkheden.

Neem contact op
Anne van Tongeren
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven