Onze inkomstenbronnen

Duinen Noord-Holland zee helmgras landschap
© Ronald van Wijk

Onze inkomsten verkrijgen we uit meerdere bronnen

Subsidie via het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschap (SNL)

In Nederland zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen, die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze financieringsbron helpt om het Natuur Netwerk Nederland te beheren, net als de Natura 2000-gebieden. Wij ontvangen jaarlijks SNL subsidie voor het beheer van onze 96 natuurgebieden.

Bijdrage van De Nationale Postcode Loterij

Wij zijn sinds 1996 partner van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen hebben we mooie projecten gerealiseerd. Zoals de natuuraankopen in de Zandpolder en de Overplaats en de renovatie van het juffershuis op Buitenplaats Leyduin. Bijzonder was het extra bedrag dat LandschappenNL ontving in 2017 voor De Wilde Bijenlinie (€ 1.755.000,=) en in 2018 voor de Vismigratierivier in de Afsluitdijk (5 Miljoen), samen met de Waddenvereniging.

Cheque Nationale Postcode Loterij
Hank Bartelink ontvangt namens De 12 Landschappen de Goed Geld Gala Cheque 2018

Projectbijdragen van vermogensfondsen

Mede dankzij (vermogens)fondsen en andere particuliere instellingen realiseren wij mooie concrete projecten die buiten de reguliere exploitatie vallen. In 2017 ontvingen wij steun van onder andere: AHAM Vastgoed; Ars Donandi + Russell-ter Brugge Fonds; Dinamo Fonds; M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting; Van der Hucht De Beukelaar Stichting; Stichting de Versterking; Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds; Stichting de Lange Brug; Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds; Stichting Dioraphte; P.M. Duyvisfonds; Stichting TriArcus; Stichting Zabawas; VSB Fonds Beemster en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Projectbijdragen van overheden

Ook overheden helpen mee om Noord-Holland mooi te houden. We ontvangen projectbijdragen uit subsidieregelingen van onder andere de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), diverse gemeenten, en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bijdragen van vele duizenden donateurs

Heel bijzonder is de betrokkenheid van duizenden enthousiaste natuurliefhebbers. Structureel dragen deze donateurs circa 900.000 euro bij aan inkomsten. Bovendien krijgen we regelmatig donaties voor specifieke projecten, zoals het leefgebied van watersnippen in het Ilperveld aantrekkelijker maken, de aanschaf van een rolstoelvriendelijke excursieboot, en de directe omgeving op en rond fort Aagtendijk natuurlijker inrichten.

Word donateur

Bijdragen van tientallen bedrijven

Ook bedrijven dragen de natuur een warm hart toe. Vele tientallen BedrijfsVrienden dragen structureel financieel bij om een aantrekkelijke leefomgeving voor mensen te behouden en verbeteren. Regelmatig komen daar nog projectbijdragen bij. Ook zij zijn voor ons daarom onmisbaar.

Help mee als bedrijf

Bedrijven sponsors
© Johan Stuart
Onze Vrienden ontvangen het Vriendsschapscertificaat
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven