Waterberging Twisk/Oostermare

Dat natuur en waterberging goed samen kunnen gaan, bewijst dit gebied. Inmiddels is het een belangrijk vogelkijkgebied geworden. Het gebied is 38 hectare groot en kan bij hevige regenval circa 100.000 m³ water bergen. Daardoor overstroomt de rest van dit deel van West-Friesland niet. Dit volstromen zal één keer in de 5 à 10 jaar plaatsvinden. Om het water te beheren, kent het gebied een inlaatwerk en een uitlaatwerk.


Baardmannetjes. Video: Hans Rademakers.

Meerdere functies

Naast de waterbergingfunctie, is het gebied een stapsteen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in de verbindingszone Aartswoud-Medemblik. Het betreft een zone die kleine en grotere moerassen en natte percelen met elkaar verbindt. Voor bijvoorbeeld het baardmannetje (zie video hierboven) is het belangrijk. Ook voor recreanten is het gebied toegankelijk. Het fietspad slingert langs de natuurlijke oever van de eeuwenoude veenstroom de Oostermare. Deze kade is aangelegd met de grond die uit de waterloop vrij kwam.

Beheer

Wij maaien akkerdistels in een strook van vijftig meter langs de buitengrens. Dit om overlast voor omliggende agrariërs te voorkomen. Om dezelfde reden worden ook ganzeneieren behandeld, zodat de aanwas van jongen beperkt blijft. In de nazomer wordt het gebied door een aantal koeien beweid om snelle verruiging te voorkomen. Verder mag dit gebied zich vrijuit ontwikkelen.

Eigenaar

De eigenaar van het gebied is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij zorgen ervoor dat de waterberging voldoende bergingscapaciteit houdt. Dit betekent dat indien nodig, er gebaggerd en geschouwd wordt. Landschap Noord-Holland is wel eigenaar van een stuk kadetjesland aan de oostkant van het gebied. Dit heet Oostermare.

  Ligging: Tussen Opperdoes en Twisk aan de Noorderweg.
  Toegang: Een pad loopt het gebied in naar de vogelkijkhut. Aan de zuidkant loopt een fietspad van waar het gebied goed te overzien is.
  Excursies: Zie activiteiten voor de vogelkijkdagen die in het gebied worden georganiseerd.
  Mindervaliden: Langs dit gebied loopt een verhard fietspad dat geschikt is voor rolstoelen en er zijn ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden
  Parkeren: Aan de Noorderweg is een kleine parkeerplaats aanwezig.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Aan de lijn.

Foto rechtsboven: Toos Brink