Zandpolder: luilekkerland vogels

Project
Artist impression zandpolders
© Peter Veldt

Mooie nieuwe natuur

Hier realiseren we nieuwe natuur achter de duinen:

1. Aanleg van de Zandpolder ecologische verbinding

De Zandpolder werd in 2012 aangelegd en is een natuurlijke schakel tussen de Noordduinen en het Nollenland van Abbestede. Planten en dieren kunnen zich zo makkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen. De 6 hectare, jarenlang gebruikt voor de teelt van bollen, werd afgegraven. Nu hebben zich zelfdzame planten gevestigd. Vanaf de Duinweg heb je een prachtig uitzicht.

2. Luilekkerland voor steltlopers

Eind 2013 volgde 8 hectare grond ten noorden van de Karnemelkplaats. Het gebied werd ingericht voor steltlopers en steenlopers en scholeksters, vogels die voorheen voedsel vonden op de strekdammen van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

3. Veilig broedgebied voor sterns en plevieren

In de zomer van 2015 toverden we een bollenakker om tot een nat natuurgebied. Het gebied is 3 hectare groot en bestaat uit ondiep water en broedeilandjes voor sterns, plevieren en kluten. Een schrikdraadje bij de sloot rond het perceel moet voorkomen dat vossen de nesten van de broedvogels verstoren. De plassen en slikranden trekken allerlei watervogels aan die langs de kust trekken tussen winter- en zomerverblijf. Zij kunnen in het gebied op krachten komen. Direct na de aanleg werden al veel steltlopers, eenden en reigerachtigen waargenomen. Vanaf de omliggende wegen zijn de vogels goed te zien. 

Toekomst

In het gebied zijn nog meer kansen voor de natuur. Deze worden uitgewerkt in een gebiedsvisie voor de Zandpolder.

Kaartje Zandpolder
© Paul Mouwes
Overzichtskaart gebied Zandpolder
Vogels in de Zandpolder
© Koos Leek
Vogels in de Zandpolder
Cover magazine 4 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven