Samenwerking met gemeente geeft Schagen steeds meer kleur

Project
Natuurvriendelijke oevers gemeente Schagen
© Natuurvriendelijke oevers Gemeente Schagen - Annemarie Bergfeld

Natuurvriendelijke oevers goed voor planten en dieren

Wij voeren opdrachten uit die de natuur in de provincie Noord-Holland sterker maakt. Dat doen we het liefst in samenwerking met anderen, gemeentes bijvoorbeeld. In de gemeente Schagen staan het verhogen van biodiversiteit en waterkwaliteit hoog op de agenda. Voor evaluatie en advies werden wij benaderd.

Biodiversiteit hoog op de agenda in Schagen

Gemeente Schagen zet al langere tijd in op het verhogen van de biodiversiteit. Dat doet de gemeente op zeven locaties, met o.a. de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daar zijn harde beschoeiingen weggehaald, taluds minder steil gemaakt, en de bovenste, voedselrijke bodemlaag afgeplagd.  Om het daarna geheel ecologisch te beheren. “Flauwe oevers met een geleidelijke overgang van nat naar droog zijn goed voor de biodiversiteit: daar groeien veel verschillende planten waar ook weer verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren op afkomen”, zegt Pluk Bakker, ecoloog van de gemeente.

Ecologisch onderzoek en advies

In 2019 benaderde de  gemeente ons met de vraag te beoordelen of zij goed bezig was met verhogen van de biodiversiteit en vroegen om een objectieve evaluatie van onze ecologen.  De ecologen in het team van Dorien Hoogeboom controleerden zeven locaties, o.a. in ‘t Zand, Warmenhuizen, Petten en Tuitjenhorn, regelmatig en gaven beheeradviezen. Een aantal van de oevers is inmiddels geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief. In Tuitjenhorn en Warmenhuizen bijvoorbeeld zijn de scores goed op macrofauna (kleine waterdiertjes), stijgt de nectarindex (de aantallen en variatie van bloeiende bloemen)
en zijn vlindersoorten als icarusblauwtje en hooibeestje waargenomen. En dat terwijl de oevers
pas in 2019 zijn aangepast.

Brakke soorten

Dorien Hoogeboom is ook enthousiast, bijvoorbeeld over wat ze in De Lus, bij Schagen, aantrof: “Daar groeien opeens massaal brakke soorten als melkkruid en aardbeiklaver. Dat was een grote verrassing, te danken aan brakke kwel uit de oude zeekleilagen die daar in de grond zitten. Fantastisch dat die planten in een paar jaar tijd tevoorschijn komen. Als je de omstandigheden in orde maakt en vervolgens ecologisch
beheert kunnen zich in korte tijd bijzondere vegetaties ontwikkelen die de natuur flink versterken.” “Het werkt,” is ook de conclusie van Pluk Bakker. Hij is meer dan tevreden met de resultaten tot nu toe en de samenwerking met Natuurlijke Zaken. “Ze hebben veel kennis in huis. Samen zetten we mooie stappen.”

Beheerplan voor anders maaien

De samenwerking tussen Schagen en Natuurlijke Zaken gaat verder dan de zeven natuurvriendelijke oevers. Zo maakten wij ook een beheerplan met concrete natuurdoelen voor over tien jaar voor zes belangrijke natuurgebieden. Onze medewerkers monitoren en beheren de terreinen ook  ecologisch. Dat houdt bijvoorbeeld in: niet vóór 15 juni maaien, vóór het maaien beschermde en kwetsbare soorten als rietorchissen en broedende vogels markeren, gefaseerd maaien (bij elke maaibeurt minimaal 30 procent van het gras laten staan) en het maaisel niet meteen afvoeren, zodat zaden de kans krijgen op de grond te vallen.

Dorien Hoogeboom

Functie

Projectleider Ecologie

Dorien Hoogeboom specialiseert zich in onderzoek en advies op het gebied van Natura 2000, habitattypen, SNL, monitoring, zoogdieren en (weide)vogels en zet haar expertise op GIS-gebied, projectleiding en haar schrijfkwaliteiten in bij haar projecten.

Neem contact op
Dorien Hoogeboom
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.