Betrekken bij Groen Fonds voor vrijwilligersprojecten

Vrijwilligerswerk
© Seth Carnill

Betrekt mensen bij hun groene leefomgeving

In 2020 stelde de provincie Noord-Holland € 102.000 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. In 2020 dienden 100 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. In totaal zijn 36 projecten gehonoreerd.

Inspirerende voorbeelden van aanvragen

In 2020 zijn 36 initiatieven gehonoreerd, bekijk hier de uitslag. In 2019 werden 20 initiatieven in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en het op het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk in soorten-, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting.

Projecten en activiteiten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen en projecten rond vernieuwende thema’s zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur & gezondheid’ maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans. Tot slot maken projecten die zich richten op veilig(er) werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan op maat, eveneens meer kans.

Jury

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Documenten

Hieronder staan documenten die relevant zijn voor het Betrekken bij Groen-fonds (inclusief wegens corona-maatregelen aangepaste voorwaarden voor het jaar 2020). 

IJsvogelwand
Broedplek voor ijsvogels gefinancierd vanuit Betrekken bij Groen Fonds
Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven