Natuur in het Ilperveld herstellen

Project
Oevers met rijshout

Bescherming bijzondere veenweidenatuur 

Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai watergebied met honderden eilanden van veenmosrietland. Dit indrukwekkende polder- en moerasland ten noorden van Amsterdam is een gebied met een bijzondere biodiversiteit. Op deze plek voert Natuurlijke Zaken in 2020 en 2021 in opdracht van Landschap Noord-Holland een natuurherstelproject uit waarbij projectleiding in onze handen is.

Het gebied is een voormalig brak veenweidegebied, met talloze sloten en vaarten en rietkragen. De plantengroei langs de slootkan­ten is rijk, een mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeks­bloem, gevleugeld hertshooi, watermunt en lepelblad. Er groeit struik- en kraaiheide en zelfs zonnedauw. Grutto, kievit, ture­luur, bruine kiekendief en roerdomp vinden hier hun perfecte biotoop. Koeien, schapen en geiten begrazen hier en daar het land. In de trektijd is het Ilperveld een toevluchts­oord voor duizenden passanten, zoals smienten, wulpen, ganzen en veel andere bijzondere vogels. 

Wat maakt natuurherstel in het Ilperveld nodig?

Door overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in dit veenweidegebied in het gedrang, zoals typische veenmosvegetatie met ronde zonnedauw, orchideeën, varens, maar ook de weidevogels en vlinders. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gaat Landschap Noord-Holland de verruiging in het Ilperveld een halt toeroepen. De natuurherstelwerkzaamheden starten in september 2020 en betreffen afplaggen, petgaten uitgraven en oeverherstelwerkzaamheden en duren en loopt tot het voorjaar van 2021.

2018 Ilperveld aanleg petgat

Aanpak project

Om deze specifieke veenweidenatuur veilig te stellen voor de toekomst is herstel nodig. Juist om deze rijke natuur en het unieke karakter te behouden. Een groot project om te leiden waarbij je de nodige natuurkennis in huis moet hebben en het gebied goed moet kennen. Onze projectleiders hebben veel kennis en ervaring met natuurprojecten in een breed speelveld van overheden, grondeigenaren en bewoners. Bovendien weten zij precies wat er nodig is aan herstel omdat ze een gedegen gebiedskennis hebben van de plek, van veenweidelandschappen en specifiek beheer om de biodiversiteit te herstellen. Door verschillende etappes in de projectvoering te combineren kunnen vrijkomende materialen ter plaatse verwerkt worden. Een groot voordeel! We zetten gespecialiseerde machines in en hebben ervaren ecologen in dienst die de inventarisaties vooraf en de monitoring tijdens en na afloop van het project verzorgen.

Dirk Sybenga

Functie

Senior Projectleider

Sinds september 2018 is Dirk projectleider Natuur- en Cultuurtechniek bij Natuurlijke Zaken. Daarvoor heeft hij bij diverse organisaties gewerkt aan de realisatie van multidisciplinaire projecten op het gebied van natuur-, cultuur- en civiele techniek. Deze ervaring zet hij met veel energie in voor het mooier maken van Noord-Holland.

Dirk Sybenga
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.