Werkzaamheden geven Botgat en Noordduinen impuls

Noordduinen / Koos Leek
© Koos Leek
Datum
ma. 27 september 2021

Zuidelijk gedeelte Botgat krijgt dynamische duinen

Dit najaar gaan we weer aan de slag om de natuur te herstellen in de Noordduinen. In het zuidelijke gedeelte van het Botgat wordt op het voormalige schietterrein de dynamiek op gang gebracht, om dynamische duinen te creëren. Op andere specifieke plekken worden exoten weggehaald.

Exoten weg, om ruimte te geven aan zeldzame planten en dieren

Exoten zoals de Japanse bottelroos kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. “We gaan de bottelroos op tientallen plekken met wortels en al er uithalen,” zegt boswachter Tim Zutt. Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma Sneekes uit Schagerbrug voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien.

Aanplant helmgras voor natuurlijke duindynamiek

“Op het voormalige schietterrein gaan we deels open zand creëren en helmgras aanplanten, daarna gaat het duin ‘zelf’ aan de slag. Door invloed van de wind ontstaat er een natuurlijk duin reliëf. Het bijkomende effect van de verstuiving is dat verruigende plantensoorten worden overstoven door mineraalrijk zand: ze delven ècht het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren,” geeft Tim Zutt aan.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober tot eind 2021, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. Tim Zutt: “We proberen de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten. Maar we zullen dan ter plaatse duidelijke uitleg geven.”

Zichtbaar effect

Dynamische duinen vormen een echt ‘thuis’ voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen. Boswachter Tim Zutt: “Ik ben blij dat het maaien, chopperen, de schapenbegrazing èn de aanleg van stuifkuilen van de afgelopen jaren nu al een positief effect heeft. Want zo pakken we de verruiging aan die ontstaat door de enorme hoeveelheid stikstofneerslag. We gaan door met ons werk om de natuur te helpen herstellen.” Landschap Noord-Holland zal de komende jaren, in samenwerking met Provincie Noord-Holland ook de effecten van de zandverstuiving blijven volgen.

Botgat / Gerard Bos
© Gerard Bos
Botgat

Het Botgat is een verdieping met een poel waar vroeger het vee uit kon drinken. Een periode lag in het Botgat een schietbaan van Defensie, met gebouwtjes en veel beton. Dat is allemaal opgeruimd en weer natuur geworden, met een wandelpad eromheen en een uitkijktorentje. Zeker de helft van alle tapuiten in de Noordduinen broedt hier. Deze vogelsoort broedt in konijnenholen en ze houden van laag duingras.

De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Met de werkzaamheden kunnen we dit extra beschermde duinlandschap behouden en kan iedereen daar nog jaren van genieten.

Het duinlandschap in ons land herbergt 75% van Nederlandse plantensoorten en 140 van de 190 vogelsoorten. Een soortenrijk landschap is dus echt iets om bijzonder zuinig op te zijn!

Tim Zutt

Functie

Boswachter Wadden & Duinen

Tim beheert als boswachter de natuurgebieden in de kop van Noord-Holland. Niet alleen door onderhoud en toezicht maar mede door veranderingen in de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Zoals bv voor de tapuit in de Noordduinen, een zeldzame verschijning in Europa. Want, hoe de natuur er nu voor staat, dat bepaalt ook hoe je natuur verder kan ontwikkelen, samen met anderen!

Neem contact op
Tim Zutt
© Dutchphoto
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven