Het is gelukt: € 25.000 voor moerasvogels in Eilandspolder

Blauwborst
© Loic Poidevin – Nature in Stock

Verruigd eiland wordt prachtig rietmoeras

Dankzij de donaties van vele natuurliefhebbers en donateurs is de benodigde € 25.000 beschikbaar om in de Eilandspolder een dichtgegroeid eilandje om te vormen tot een nieuw thuis voor moerasvogels. En zelfs meer dan dat. Totaal werd € 45.000 gedoneerd voor de moerasvogels. Met dit extra geld gaat Boswachter Chris ook oeverberschoeiingen aanleggen in de Eilandspolder.

Oproep aan natuurliefhebbers

In maart deed Boswachter Chris Rost via ons magazine en onze nieuwsbrief een oproep aan natuurliefhebbers om de moerasvogels in de Eilandspolder te helpen. Daar ligt een dichtgegroeid eilandje dat niet interessant is voor bijvoorbeeld weidevogels. Chris had een slim plan bedacht om van dit eiland een paradijs voor moerasvogels maken. Dankzij de vele donaties die wij hebben ontvangen, kan Chris aan de slag. Hartelijk dank aan alle gulle gevers die dit mogelijk maken. Hoe mooi is het als we straks de roerdomp, blauwborst en vele andere vogels in de Eilandspolder kunnen horen en zien. 

Start werkzaamheden dit najaar

Dit najaar starten de werkzaamheden voor de realisatie van het moeraseiland. Met het ontvangen bedrag gaan we het volgende doen:

  • de dichte, verdroogde laag struiken op het eilandje verwijderen;

  • 30 centimeter grond afplaggen én;
  • het centrale deel onder een laagje water zetten met een waterinlaat;
  • aanleggen van oeverbeschoeiingen.

Als dit allemaal is gedaan, ontstaat binnen een paar jaar een prachtig stuk rietmoeras waar vogels kunnen rusten, eten én broeden. En horen we hier straks de zware hoemp van de roerdomp of het krassende krr-kiet-kiet van de kleine karekiet. Via ons magazine, de nieuwsbrief en de Instagram berichtjes van Chris houden we iedereen op de hoogte van de aanleg van het moeraseiland.

Nogmaals dank aan alle gulle gevers die dit project mogelijk maken!

cover Magazine2 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven