48 vrijwilligersgroepen aan de slag met verbeteren Noord-Hollandse biodiversiteit

Honingbij / Henk van Bruggen
© Henk van Bruggen
Datum
wo. 20 april 2022

Recordaantal aanvragen

Een recordaantal van 92 vrijwilligersorganisaties heeft bij de provincie geld aangevraagd uit het Betrekken bij Groen Fonds. Daarmee willen zij de biodiversiteit in Noord-Holland verbeteren. De jury die bestond uit een vertegenwoordiging van natuurorganisaties honoreerde 48 van deze projecten; 22 volledig en 26 aanvragen ontvangen een deel van het aangevraagde bedrag.

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland stelde in 2022 € 101.500 beschikbaar. Er waren 92 inzendingen die in totaal voor meer dan € 503.000 budget aanvroegen. Projecten die een financiële bijdrage krijgen versterken de biodiversiteit in de provincie, ondersteunen vrijwilligersgroepen in hun werk om de natuur te beheren, verbeteren de bescherming van dieren en planten of hebben een innovatief groen idee. Projecten die zich daarnaast richten op participatie én veel mensen bereikt, kregen een groter bedrag toegekend.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het is geweldig dat er zoveel animo is om de natuur en biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. De bijdrage die vrijwilligers leveren is ontzettend belangrijk. Daarnaast draagt vrijwilligerswerk bij aan contact tussen mensen. Ik ben blij dat we 48 groepen verder kunnen helpen. Zo kan een dorpsvereniging in Anna Paulowna aan de slag met het vergroenen van hun park, krijgen 2 scholen in Bussum een groen schoolplein en kunnen vrijwilligers in Zwaag een ruilmarkt voor planten gaan organiseren.

Bloemendaalse Bos
Bloemendaalse Bos

Ontzettend veel ideeën voor impuls soortenrijkdom

Bijen/schuilstroken
In Amsterdam worden ‘stepping stones’ voor bijen aangelegd. Dat zijn kleine stukjes groen met nectarrijke planten. Dat doet Groene buurten - Stichting SOOZ samen met de vele bewonersinitiatieven die bezig zijn met vergroening van de stad . Plantenpakketten met inheemse planten maken het mogelijk om kleine ‘tankstationnetjes’ voor bijen en andere insecten aan te leggen op zo'n 70 plekken in de stad.

In het Bloemendaalse bos worden door 'Vrienden van het Bloemendaalse bos' zogenaamde  ‘schuilstroken’ voor dieren aangelegd aan de bosranden. Eén van de innovatieve, creatieve aanvragen, aldus de jury. Deze schuilstroken of schuiltunnels bestaan uit gebogen gaaswerk dat overgroeid zal raken met bloeiende stuiken. Ze worden langs de bosrand geplaatst bij wegen zodat dieren in deze begroeide tunnels kunnen schuilen. Deze bloeiende planten bieden tegelijkertijd een waar eldorado aan insecten.

Ook padden en ander amfibieën profiteren van de bijdragen uit het fonds. Drie paddenpoelen en twee plas-draszones worden uitgediept en aangelegd. Maar liefst tien initiatieven kunnen een vlinder-, insecten-, kruiden- of pluktuin aanleggen doordat ze financiering voor de planten of zadenmengsels voor bloemenweiden ontvangen. Ook kerkuilen, vleermuizen en insecten profiteren van de bijdragen uit het fonds. Verdere toekenningen gaan naar gereedschappen en uitrusting voor vrijwilligersgroepen zodat ze hun mooie werk in het groen kunnen blijven doen en vooral veilig kunnen blijven doen.

Stimulans voor vrijwilligerswerk

De provincie stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om de biodiversiteit te vergroten en plant- en diersoorten te beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 700.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende terreinbeherende organisaties, waarvan dit jaar ruim een ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen fonds.

De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.

Marijke van Langen

Functie

Projectleider vrijwilligersondersteuning

Bij Marijke kun je terecht voor vragen over vrijwillig natuurbeheer, Het Groene Strand, Betrekken bij Groen fonds, burgerparticipatie en projecten.

Neem contact op
marijke
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven