Veelgestelde vragen

Dodaars kalender
© David Pattyn NIS

Méér natuur in de buurt. Hoe gaan we dat samen doen?

Heb je een specifieke vraag over het Noord-Hollands Natuurfonds of de campagne 'Méér natuur in de buurt'? Hieronder vind je meer informatie, gerangschikt naar een aantal veelgestelde vragen. Zoek je naar andere informatie? Aarzel niet en stel je vraag via info@landschapnoordholland.nl of bel tel. 088 - 0064400.

Welke gronden komen in aanmerking voor aankoop?

Percelen die grenzen aan onze bestaande natuurgebieden zijn erg interessant, omdat we daarmee natuur groter en robuuster kunnen maken. Net als stukken grond waarmee we losse natuurgebieden aan elkaar kunnen verbinden om de leefgebieden van planten en dieren te vergroten. Ook de ligging van gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland is een factor om rekening mee te houden, omdat hiervoor een aantrekkelijke subsidie geldt. Niet elk perceel is geschikt voor de realisatie van natuur. Dat heeft naast de ligging ook te maken de kwaliteit van de grond en de al aanwezige natuurwaarden. Onze experts kijken naar diverse factoren die samen bepalen of een stuk grond kansrijk is voor aankoop.

Blijft de aangekochte grond altijd natuur?

Hier kunnen we heel duidelijk over zijn: JA! We zijn immers een natuurorganisatie. Al 85 jaar kopen we grond aan met als doel om daar natuur op te realiseren. Dat zit in ons DNA. Sinds onze eerste aankoop van het bedreigde bos Wildrijk (1940) in de kop van Noord-Holland, beschermen we inmiddels bijna 100 natuurgebieden. Deze groene parels liggen verspreid over de hele provincie. Daar zijn we ontzettend trots op. De gronden die we kopen met de middelen uit het Noord-Hollands Natuurfonds worden beheerd en beschermd als natuur. Voor nu én in de toekomst.

Wat voor type natuur komt er op de gekochte grond?

Als de aangekochte grond al grote natuurwaarden heeft, dan koesteren en versterken we de bestaande soortenrijkdom. Bij het ontwikkelen van ‘nieuwe’ natuur zijn de mogelijkheden breder. Dan wordt er gekeken naar het potentieel van het terrein (ligging, grondsoort, etc.) en de rol die het kan vervullen ten opzichte van de natuur in de directe omgeving. Kortom, de natuur die we  uiteindelijk kunnen realiseren, is sterk afhankelijk van het terrein dat we kopen.

Wordt er ook bij mij in de buurt grond gekocht?

Uitgangspunt van het fonds is dat we gronden aankopen in de provincie Noord-Holland. Verspreid over de provincie zijn er regio’s in kaart gebracht, waarbinnen we zoeken naar uitbreiding. Onze experts kennen de regionale grondmarkt en weten precies welke percelen het meest geschikt zijn. Omdat ze bijvoorbeeld binnenkort vrij komen en/of veel potentie hebben qua natuurwaarden. Op het moment dat een aankoop is gelukt, wordt je als giftgever direct op de hoogte gebracht.

Kan ik de gekochte natuur bekijken?

In de meeste gevallen wel! Op plekken die kwetsbaar zijn of gevoelig voor verstoring, kunnen de recreatiemogelijkheden beperkt zijn. Daar kun je de aangekochte grond misschien alleen vanaf een afstandje bekijken of tijdens een excursie met een gids of boswachter. Bijna al onze natuurgebieden zijn toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk wandelen, fietsen, varen en/of vogels kijken. Dus met een hele grote waarschijnlijkheid ook in de natuur die we samen gaan kopen.

Activiteitenaanbod

Hoe kan ik bijdragen aan het fonds?

Je kunt op verschillende manieren een bijdrage doen. Via onze website kun je veilig en vertrouwd betalen via iDeal. Maak je liever zelf een bedrag over? Dat is mogelijk op onze bankrekening IBAN NL28 RABO 0119 139 510 o.v.v. NH Natuurfonds. Een andere mogelijkheid is periodiek schenken, waarbij je voor minimaal 5 jaar een overeenkomst met ons aan gaat. Jouw gift komt dan volledig in aanmerking voor belastingaftrek.

Koop een stuk natuur     

Kan ik ook grond cadeau doen?

Jazeker. Honderden mensen hebben al een stuk natuur cadeau gedaan aan hun (klein)kinderen, vrienden en familie. Een ontzettend sympathiek gebaar. Hoe werkt het? Als bewijs van jouw donatie in het Noord-Hollands Natuurfonds ontvang je een certificaat met het aantal m2 dat je hebt veilig gesteld. Hierop wordt de naam van de gelukkige ontvanger vermeld. Je kunt het certificaat (digitaal of papier) direct laten bezorgen bij de ontvanger of naar jezelf laten sturen zodat je het persoonlijk kunt overhandigen.

Geef een stuk natuur cadeau 

Kan ik ook anoniem investeren?

Als je via onze website een bijdrage doet in het fonds, vragen we om enkele persoonsgegevens. Deze hebben we nodig om je op de hoogte te houden over het verloop van de actie (bijvoorbeeld wanneer we een stuk grond hebben kunnen kopen) en om het certificaat per post toe te sturen. Wil je liever anoniem blijven? Dat kan uiteraard ook. Met een donatie via Tikkie bijvoorbeeld. Of maak jouw gift zelf over op onze bankrekening IBAN NL28 RABO 0119 139 510 o.v.v. NH Natuurfonds. De banken verstrekken geen persoonsgegevens dus jouw bijdrage aan het fonds is dan niet herleidbaar. 

Doneren via Tikkie

Is mijn bijdrage in het fonds aftrekbaar van de belasting?

We zijn een goed doel en ANBI (algemeen nut beogende instelling) dus de gift aan het Noord-Hollands Natuurfonds komt in aanmerking voor belastingaftrek. Je kunt een deel van het gegeven bedrag (boven het drempelbedrag én onder het maximumbedrag) aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel dat daadwerkelijk is, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Zie hiervoor de uitleg op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook via een periodieke schenking participeren in het fonds; dan is het hele bedrag aftrekbaar.

Informatie Belastingdienst

Word ik eigenaar van de m2 grond die ik koop?

Met jouw investering in het Noord-Hollands Natuurfonds maak je het mogelijk om een stukje natuur te kopen, maar je wordt er niet zelf eigenaar van. De aangekochte grond wordt toegevoegd aan de 97 natuurgebieden die onze stichting al tientallen jaren beschermt. Hiermee is het direct veilig gesteld voor de toekomst. Je geeft ons dus het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om jouw bijdrage goed te besteden. 

Overzicht natuurgebieden

Hoe is de prijs per m2 bepaald?

We rekenen met een bedrag van € 7,50 per m2. Hiermee financieren we zowel de aankoop van grond als het herstellen van de natuur en het beheer in de jaren erna. Voor de aankoop van grond gaan we uit van een gemiddelde prijs per hectare. Opvallend is dat de grondprijzen in Noord-Holland sterk verschillen per regio. In de praktijk zullen sommige percelen soms duurder uitvallen, bijvoorbeeld als het gaat om gewilde landbouwgrond. Dan loopt de prijs al snel op boven de € 70.000 tot € 100.000 per hectare. In andere gevallen kunnen we profiteren van lagere grondprijzen als we gronden aankopen die minder economisch bruikbaar zijn. Dit geldt met name voor terreinen die binnen het Natuurnetwerk Nederland liggen. Daar kunnen we voor hetzelfde bedrag méér m2 veilig stellen voor de toekomst.

Kan ik ook grond schenken aan het fonds?

Dat zou een ontzettend mooi gebaar zijn. We hebben in het verleden al diverse stukken grond van andere (particuliere) terreineigenaren mogen overnemen. Inmiddels zijn deze percelen uitgegroeid tot prachtige natuurgebiedjes, waar veel planten en dieren dankbaar gebruik van maken. Of we ook goed kunnen zorgen voor jouw grond, is wel afhankelijk van een aantal factoren. Deze bespreken we graag persoonlijk met je. Je kunt hiervoor contact opnemen met Ilse Miedema.

Contactgegevens Ilse Miedema

Hoe word ik geïnformeerd over de voortgang?

Als deelnemer in het Noord-Hollands Natuurfonds informeren we je over alle relevante ontwikkelingen. Zo kun je nauwkeurig volgen hoe jouw bijdrage wordt besteed. Bijvoorbeeld als we erin geslaagd zijn om een stuk grond te kopen. Of als we de inrichting van het nieuwe natuurgebied hebben afgerond. Onze medewerkers in het veld zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte blijft. We hopen je natuurlijk ook te verwelkomen in de gebieden zelf. Dat is de beste manier om te zien hoe jouw bijdrage het verschil heeft gemaakt.

Hoe en wanneer krijg ik het certificaat?

Giftgevers ontvangen een persoonlijk certificaat met vermelding van het aantal m2 natuur dat is veiliggesteld. Het samenstellen van een certificaat is alleen mogelijk als we jouw persoonsgegevens beschikbaar hebben. Bij een gift via de website wordt het certificaat online samengesteld en direct bij de bevestigingsemail toegevoegd. Heb je liever een certificaat op papier? Neem dan even contact op. We printen graag een exemplaar voor je uit en sturen het toe per post.  Bij een overschrijving via de bank wordt het certificaat achteraf per post toegestuurd. Zorg dan wel dat jouw gift voor ons herkenbaar is: vermeld het Beschermersnummer (zie achterzijde van de Natuurpas of adressering op het magazine) bij de omschrijving van de betaling. Mocht de verzending van het certificaat per post niet succesvol verlopen, dan is het mogelijk een nieuw exemplaar op te vragen via info@landschapnoordholland.nl

Wat gebeurt er met het geld als er geen grond kan worden gekocht?

De opbrengsten in het Noord-Hollands Natuurfonds worden uitsluitend gebruikt voor de aankoop, inrichting en bescherming van nieuwe gronden. Als er op korte termijn geen kansen zijn op de grondmarkt, dan blijft het geld gereserveerd tot het moment dat we wel kunnen toeslaan. We gaan het geld dus niet gebruiken voor andere doelen en houden ons aan de belofte om met jouw bijdrage natuur veilig te stellen voor de toekomst.

Méér natuur in de buurt

Overal rukken economische activiteiten op en verliest natuur terrein. Dat kan niet zo doorgaan. Met jouw hulp gaan we de natuur in Noord-Holland uitbreiden. Is de volgende aankoop bij jou in de buurt?

Koop een stuk natuur voor € 7,50 per m2

Ja, ik help mee

Wat gebeurt er als we niets doen?

Planten en dieren komen in de knel, jij verliest jouw groene omgeving. Geef de natuur méér ruimte. Elke meter telt!
Natuurgebied Eilandspolder bij het dorpje Driehuizen vanuit de lucht
© Menno Schaefer
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.