soorten

Monitoringvrijwilliger

Monitoring is belangrijk

Meten is weten. Dat is ook het motto bij het beheer van natuurterreinen, het beschermen van soorten en ook bij het vaststellen van passend beleid door overheden. Meten doen we in de vorm van monitoren, dat wil zeggen, inventariseren op regelmatige basis van aanwezige flora en fauna.

Monitoren gebeurt doorgaans systematisch en vereist de nodige soortenkennis. Voor zowel flora als de vele soorten fauna, zijn afzonderlijke soortenorganisaties opgericht, die zich naast beschermings- en educatiewerk, ook bezighouden met monitoring. Daarbij ontwikkelen zij inventarisatie methoden, werven ze mensen en bieden zij opleidingen in monitoring aan. Recent is een gezamenlijke database opgezet, waarin landelijk inventarisatiegegevens worden verzameld.

Tegenwoordig monitoren ook een groeiend aantal vrijwilligers. Hieronder vind je alle onderwerpen van monitoring. In het bijgevoegde blauwe veld kan je doorklikken naar de bijbehorende soortenorganisatie, waar je voor informatie en opleiding terecht kan. Onder aan de pagina zie je welke terrein beherende organisaties vacatures bieden voor verschillende vormen van monitoring.

(Broed) vogels

Meest voorkomende vorm van vogelmonitoring is de algemene broedvogelmonitoring. Er vindt echter ook monitoring plaats van kolonievogels, wintergasten en van zeldzame soorten. Vrijwilligers kunnen terecht bij 

Sovon 

Samenwerkende vogelwerkgroepen

 

Blauwborst
© Menno Schaefer

Libellen

Bij monitoring van libellen gaat het doorgaans om monitoring van alle soorten die in een gebied of water voorkomen. Soms wordt ook op zeldzame soorten gemonitord.

Vlinderstichting

KNNV

IVN

libelle

Planten

Er bestaan vele vormen van plantenmonitoring; alle planten per (deel) gebied, alleen op zeldzame (doel) soorten of per soortengroep zoals bijvoorbeeld mossen.

Floron

KNNV

IVN

Zonnedauw / Klaas Ros

Insecten

Monitoring vindt meestal per soortgroep plaats, bijvoorbeeld kevers, wilde bijen of sprinkhanen. Monitoring op zeldzame soorten vindt eveneens geregeld plaats.

Eis Kenniscentrum

KNNV

IVN

Grote groene sabelsprinkhaan
© John van den Heuvel Buiten-Beeld

Vlinders

Monitoring vindt zowel ten aanzien van dagvlinders als nachtvlinders plaats. Het gaat meestal om monitoring van alle aanwezige soorten, maar monitoring op zeldzame soorten wordt ook gedaan.

Vlinderstichting

KNNV

IVN

Koninginnepage

Zoogdieren

Monitoring vindt doorgaans per soortgroep plaats, bijvoorbeeld vleermuizen of marterachtigen, maar ook op bijzondere soorten als de bever of de noordse woelmuis.

Zoogdiervereniging

NOZOS

KNNV

hermelijn
© Ben Pronk

AMFIBIËN/REPTIELEN/VISSEN

Monitoring vindt veelal per soortgroep plaats; bijvoorbeeld hagedissen, of salamanders, of op zeldzame soorten als rugstreeppad en kamsalamander.

RAVON

KNNV

IVN

Rivierdonderpad
© Nature in Stock / Silvia Waajen

PADDENSTOELEN

Monitoring van paddenstoelen komt meestal voor in de vorm van monitoring van alle aanwezige soorten, maar monitoring van soortgroepen (bijvoorbeeld aardtongen) of van zeldzame soorten komt ook geregeld voor.

Nederlandse Mycologische Vereniging

KNNV

IVN

Papegaaizwammetje
© Ronald van Wijk

Strandleven

Ook op het strand is er genoeg te monitoren. Er zijn diverse projecten waar je zonder voorkennis aan mee kan doen. Van strandaanspoelsel tot purperslakken, het kan allemaal.

ANEMOON

KNNV

IVN

anemoon

Boerenlandvogels

Monitoring van boerenlandvogels vindt veelal in combinatie met beschermingswerk plaats. Er wordt zowel op alle aanwezige boerenlandvogels als op afzonderlijke soorten gemonitord.

KNNV

Boerenlandvogelgroepen

IVN

Boerenlandvogels
© Marcel van Kammen / NIS
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.