Ecologisch activiteitenplan of werkprotocol

Heilooer zeeweg
© Martijn Struijf

Aan de slag met een ecologisch activiteitenplan of werkprotocol

Een ecologisch activiteitenplan hebt u nodig als u in het kader van de Wet Natuurbescherming een ontheffing gaat aanvragen. Vaak weet u vanuit een natuurtoets al welke beschermde soorten u verstoort met uw project, en welke mitigerende (verzachtende) maatregelen nodig zijn. Een ecologisch activiteitenplan beschrijft hoe u deze noodzakelijke ecologische maatregelen/werkzaamheden gaat uitvoeren en welke maatregelen worden getroffen om nadelige effecten voor gevonden soorten te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Het plan beschrijft daarnaast op welke manier u de werkzaamheden binnen uw project gaat monitoren. Onze ecologen helpen u graag met het opstellen van een ecologisch activiteitenplan. 

Waarom een ecologisch activiteitenplan (of werkprotocol)?

De aanwezigheid van een ecologisch activiteitenplan kan een eis zijn vanuit een ontheffing die u heeft ontvangen. Alle werkzaamheden dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd. Het activiteitenplan omschrijft precies wie, wanneer en waar verantwoordelijk is binnen uw project. 

Wat vindt u terug in een ecologisch activiteitenplan? 

  •  de maatregelen die u treft voor het voorkomen van  slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
  • de maatregelen die u treft voor het voorkomen van  verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
  • de maatregelen die u treft voor het voorkomen van  het vernielen van beschermde planten;
  • de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is;
  • de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd;
  • de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.
  • Als blijkt dat er beschermde soorten voorkomen die verstoord kunnen worden door uw project, dan is de volgende stap het aanvragen van een ontheffing en het opstellen van een ecologisch activiteitenplan.

Bekijk ook onze andere producten op het gebied van de Wet Natuurbescherming.

De uitvoering van een ecologisch activiteitenplan heeft vaak ecologische begeleiding nodig. Ook hiervoor kunt u onze ecologen inschakelen.

Vragen?

Heeft u vragen over het maken van een ecologisch activiteitenplan of werkprotocol? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Martijn Korthorst. U vindt zijn contactgegevens hieronder.

Martijn Korthorst

Functie

Senior Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.