Martijn Korthorst

Senior Projectleider
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge

Veel ervaring met beheer, inrichting, natuurwetgeving en planologie zowel in de publieke als in de private sector

Martijn Korthorst is aan de Wageningen Universiteit afgestudeerd als (populatie)bioloog. Na zijn studie heeft hij o.a. zeeschildpadden onderzocht in Suriname en Gabon en vogels geïnventariseerd in Noord-Brabant. Hierna heeft hij ruim 12 gewerkt bij Antea Group als ecoloog, adviseur natuur en projectleider. Martijn heeft veel kennis en ervaring van beheer, inrichting, natuurwetgeving en planologie. Door enkele langdurige detacheringen bij de provincies Noord-Holland en Flevoland en Rijkswaterstaat heeft hij zowel inzicht in de publieke als private markt.

Martijn werkt sinds 2017 bij Natuurlijke Zaken waar hij als projectleider Natuur en Landschap verantwoordelijk is voor een brede werkportefeuille. Hij adviseert o.a. gemeenten bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het de uitvoering van PAS-maatregelen in de kop van Noord-Holland. In het Innovatie Programma Veen is hij verantwoordelijk voor de paludicultuur in het Zuiderveen bij Nauerna. Hier is hij bezig om de alternatieve vorm van landbouw onder natte omstandigheden te onderzoeken waardoor de bodemdaling in het veenweidegebied wordt gereduceerd. Er worden verschillende gewassen (lisdodde, azolla) onder diverse omstandigheden op grote schaal verbouwd.

Martijn woont in Haarlem en voelt zich betrokken bij de zorg van het Noord-Hollandse landschap, maar wil zich ook inzetten voor een mooie groene leefomgeving in de stad met een rijke biodiversiteit.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.