Natuurtoets

Grijze grootoorvleermuis
© Paul van Hoof

Een goede voorbereiding voor de start van uw project

Heeft u bouw- of uitbreidingsplannen en wilt u weten of die activiteiten schadelijk, en niet toegestaan, zijn voor beschermde soorten dieren en planten in de omgeving? Doe dan een natuurtoets. U hebt vanuit de Wet Natuurbescherming namelijk de verplichting om veel voorkomende soorten te beschermen. U wilt natuurlijk liever niet dat uw project vertraagt, omdat u bijvoorbeeld toch nog een ontheffing moet aanvragen of als blijkt dat u de wet overtreedt.

Het beste advies voor uw natuurtoets

Een adviseur van Natuurlijke Zaken is deskundig op het gebied van de natuurwetgeving en voorkomende soorten. En kan u ondersteunen met oplossingen zodat u uw plannen binnen de geldende regels kunt realiseren.  Zo voorkomt u vertraging van uw project en extra kosten.

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge

Aanpak

U kunt een afspraak maken met onze expert Martijn Korthorst om uw project te laten toetsen. Vanuit zijn expertise als ecoloog kijkt Martijn naar uw project en de voorgestelde maatregelen. Samen met u bespreekt hij de meest praktische aanpak. 

U ontvangt een rapport met:

  • een advies voor uw project;
  • maatregelen per soort, getoetst aan de natuurwetgeving;
  • indien nodig een advies over alternatieve maatregelen ter voorkoming van overtreding van de natuurwetgeving; 
  • een offerte op maat. 
Magazine nr. 1 - 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven