Toetsing stikstofdepositie (Aeriustoets) Natura 2000

Ilperveld uitzichtpunt / Klaas Ros
© Klaas Ros

Met de nieuwe wet Programmatische Aanpak Stikstof moeten ecologische ontwikkelingen in de omgeving van Natura-2000 gebieden getoetst worden op effecten voor omliggende beschermde natuurgebieden. Aerius is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura-2000 gebieden. Met de recent gelanceerde versie, geven onze adviseurs snel inzicht of een project of activiteit volgens de berekening leidt tot een verslechtering voor de Natura 2000-gebieden. Tijdens de Aeriustoets wordt berekend wat de huidige uitstoot van het gebied is, welke uitstoot het materieel genereert en wat de depositie is van het toekomstig gebruik.

Toepassing Aeriustoets gebieden Landschap Noord-Holland

Voor Landschap Noord-Holland voerden we deze toets al uit. Landschap Noord-Holland wil nieuwe natuur creëren en werkzaamheden uitvoeren in het kader van natuurbehoud en wilde weten wat de stikstofdepositie van deze werkzaamheden was. Wij hebben de gevraagde Aeriustoets uitgevoerd. De resultaten van de toets bleven allemaal onder de kritische drempelwaarde opgelegd door de RIVM. 

Meer weten?

Wilt u de stikstofdepositie en de consequenties van die depositie in kaart laten brengen? Neem dan contact op met onze adviseur. Hij kan de Aeriusberekening voor u uitvoeren.

 

Magazine nr. 3 - 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven