Natuuronderzoeken

Koekoekshommel
© Ruurd Jelle van der Leij

Voorkom verrassingen in uw project

Plannen en projecten hebben bijna altijd effect op de natuur. Het is in Nederland wettelijk verplicht die effecten voor uitvoering te toetsen aan de wet Natuurbescherming. Als eigenaar of ontwikkelaar van een gebied heeft u bovendien de verplichting om die wetgeving te implementeren in uw beleid en activiteiten. Onze ecologen hebben jarenlange ervaring met de Wet Natuurbescherming en zoeken altijd naar de beste oplossing voor uw project. Van kleine veldinventarisaties tot beleidvorming rond biodiversiteit en soortgericht onderzoek.

Natuurlijke Zaken levert allerlei producten op het gebied van natuuronderzoek en -inventarisatie waar u gebruik van kunt maken. U heeft snel een deskundig inzicht in de soorten op uw terrein in een professioneel plan op maat en u weet welke soortenmaatregelen noodzakelijk zijn. Met een goede voorbereiding voorkomt u extra kosten of vertragingen in uw project.

Quickscan

Een quickscan is een overzichtelijk rapport met een duidelijk advies. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren kunnen voorkomen in de buurt van uw project. En om welke soorten het gaat. Samen met u kijken onze ecologen naar oplossingen per soort.

Meer informatie
Rugstreeppad Jelger Herder
© Jelger Herder

Natuurtoets

U wilt bij bouw- of uitbreidingsplannen snel weten of beschermde soorten in de omgeving in gevaar komen. Dan geeft de natuurtoets snel inzicht. Onze ecologen adviseren u over de beste soortenmaatregelen.   

Meer informatie
Gewone grootoorvleermuis
© Paul van Hoof

Natuuronderzoek of -inventarisatie

U wilt inzicht krijgen in welke beschermde soorten op uw terrein voorkomen en welke soortenmaatregelen u moet nemen. Dan is een natuuronderzoek volgens richtlijnen vanuit de natuurwetgeving noodzakelijk. 

Meer informatie
onderzoek
© Archief Natuurlijke Zaken

Monitoring

Met een monitoringsplan of -programma heeft u snel de effecten van maatregelen voor biodiversiteit of uw (groen)beleid in beeld. Onze experts helpen u met de juiste aanpak en een professioneel plan.  

Meer informatie
Zeeaster
© Gerard Bos

Lijsten Beschermde soorten

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet of Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de voormalige Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet gecombineerd.  De lijsten voor beschermde soorten zijn ook aangepast. 

Naar soortenlijsten
Bosmuis / Wil Doorn-Meijne
© Wil Doorn-Meijne
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.